Valbara kurser och ersättningskurser från andra högskolor!?

Många högskolor i Sverige erbjuder numera kurser på distans. Ansökning görs vi antagning.se och inför hösten skall ansökan göras från mitten på mars till mitten på april.

Högskolekurser från andra högskolor och universitet kan tillgodoräknas som valbar kurs eller som utbyteskurs för obligatoriska kurser i ditt utbildningsprogram om Programansvarig godkänner detta.

Kanske är detta ett sätt att komma ifatt med studierna eller att hitta ett valbart alternativ som intresserar och fungerar att läsa. Innan du påbörjar dessa kurser så kontrollera med PA att det fungerar med att få kursen tillgodoräknad i ditt utbildningsprogram (TIDAB).