Hej!

Detta meddelande går till alla som är registrerade på år 2 och 3.

Det närmar sig kursvalsperiod inför kurserna som läses våren 18. Mellan 1-15 november ska ni som vanligt gå in på antagning.se och söka vårens kurser. Utöver de obligatoriska kurserna kan ni behöva välja valfria eller villkorligt valfria kurser för att komma upp till 30 hp. Det ser ni på programmets utbildningsplan på webben, under Kurs och programkatalogen – till exempel TIELA kull H16 eller TIDAA kull H15 beroende på vilket program ni läser och vilket år ni antogs. Om de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna inte blir 30 hp behöver ni lägga till valfria kurser för att få full studietakt. Valfria kurser är alla kurser på KTH som ni är behöriga till, inte överlappar innehållsmässigt med kurser ni redan har läst. Utöver det är det valfritt, men tänk på att försöka välja valfria kurser med en röd tråd på något vis, som visar för framtida arbetsgivare vad ni är intresserade av att jobba med.

 

Tänk på att även om ni får besked från antagningen att ni blivit antagna på kurserna ni har sökt, så är det inte säkert att ni får läsa dessa, då kurserna är villkorade med att man även ska uppfylla kraven på avslutade kurser för till exempel projektkurserna. Så om du inte uppfyller kraven för en kurs , hör av dig i god tid så vi kan göra en studieplan.

 

Länk Kurs och programkatalogen hittar ni här: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIDAA/20162/arskurs2

https://www.kth.se/student/kurser/program/TIELA/20162/arskurs2

 

Här ser du steg för steg hur man gör en kursanmälan och annat nyttigt angående kursval mm på KTH: https://www.kth.se/polopoly_fs/1.629451!/Anm%C3%A4lan%20till%20kurs%20inom%20program%20p%C3%A5%20antagning.se.pdf

 

Lycka till!