Karriär!

Tid: torsdag 17/5 kl. 12.15–13.00

Föreläsare: Lina Staf från central studie- och karriärvägledning

Plats: KTH Flemingsberg, sal T53 på plan 5

Planera din karriär.

Presentation av våra karriäraktiviteter, tips och råd gällande skrivning av CV och personligt brev.

DROP-IN kl. 13-15: om du behöver hjälp med ditt CV eller personliga brev. Ta med en utskriven kopia.