Studieinformation om att läsa kurser i år 2

Time: Thursday 23 April 2020 at 09:00 - 10:00 2020-04-23T09:00:00 2020-04-23T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Medical Technology (TIMEL, 180 cr)

Location: T67

Activity: Information

Student groups: TIMEL_1

Info:

Inför år 2, uppflyttningskrav.

Vilka särskilda behörigheter behöver du för att läsa kurser i år 2.

Hur kan du planera om du inte klarat kurser,

Information om AKP valet

Välkomna Ann Studievägledare

Feedback News