Upprop

Det är obligatoriskt upprop på KTH, om du inte närvarar mister du din utbildningsplats och platsen går vidare till en reserv.

Det går dock att ansöka om dispens från uppropet vid mycket särskilda skäl. För att få dispens ska du skriva ut denna blankett:  Dispensansökan CBH.docx  skriv på, och mejla tillbaka till studievägledare på ditt program. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 5 dagar innan uppropet. Din ansökan är godkänd när du fått ett medgivande till dispens där ett en ny tid för möte anges. Om du uteblir från mötet mister du din plats.

Mejla ansökan till följande adress:

Maria Curtis

  • Tekniskt basår 60 hp och bastermin 30 hp Campus Flemingsberg
  • Teknik och ekonomi  180 hp

mcurtis@kth.se

 

Frida Nilsson

  • Datateknik 180 hp
  • Elektroteknik 180 hp

frida6@kth.se

 

Ann Häger Nerdell

  • Medicinsk teknik 300 hp
  • Medicinsk teknik 180 hp

anhn@kth.se

 

Sara Sabrie,

  • Tekniskt basår 60 hp och bastermin 30 hp Campus Valhallavägen
  • Teknisk kemi 300 hp

ssabrie@kth.se


My Lönn

  • Bioteknik 300 hp

  mylonn@kth.se

Feedback News