Uppdaterad: Problem med e-post som skickas till live, hotmail,outlook.com eller Gmail

Publicerad 2018-01-19

E-post kommer inte alltid fram till postlådor hos Microsofts eller Googles e-posttjänster, vilket till exempel drabbar studenter som ska skriva tenta.

System/Tjänst: E-postleverans till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller gmail.
 

Driftsstörning: Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på ovanstående e-posttjänster.

Ett antal mail gällande salsplacering har visat sig inte komma fram till Gmail då studenter har vidarebefordran av e-post.

Status: Felet ligger inte på KTH:s sida och KTH kan inte påverka detta. De mail som inte kommer fram har lämnat KTH på korrekt sätt och mottagits av mottagande server. Detta gäller både e-post som vidarebefodrats eller skickas direkt till ovanstående e-posttjänster.
Om e-posten vidarbefordras via KTH:s system kan avsändande eller mottagande system vara konfigurerarat för att eposten inte ska levereras via tredje part, detta är nu så vanligt att det är standard för de flesta e-post tjänster.

Vem påverkas: Studenter och övriga som har vidarebefordran på sin KTH mail till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller Gmail.
Anställda påverkas inte eftersom det inte är tillåtet med vidarebefordran av e-post som anställd.

Hur driftstörningen påverkar dig: E-post skickade via KTH till någon av dessa webbmail-tjänster kommer inte in i mottagarens brevlåda.

Workaround:

Eftersom KTH bara är mellanhand då man har vidarebefordran av sin e-post kan KTH inte garantera att sändande och mottagande e-postsystem har inställningar som tillåter detta utan att skapa problem med e-postleveransen.

  • Ta bort vidarebefordran av e-post och läs din e-post via din personliga meny på KTHs hemsida. Logga in på din sida, klicka på ditt namn i översta menyraden så kommer alternativet Vidarebefordran av e-post upp.