Master's Programme, ICT Innovation, 120 credits

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

ICT Innovation

ICT Innovation is a master’s programme which combines technical competencies with skills in innovation and entrepreneurship. The programme has a strong focus on integrating education, research and business modules in its curriculum, and with active industry involvement.

The information provided here is towards students enrolled in the program, like general announcements, how to apply for course, etc. 

For questions where you cant find any information here plz email: ictinnovation-master@eecs.kth.se

using your KTH account (and only that) and in the subject clearly state: Name, #Student id, Track and a brief topic.

Elena & May-Britt 

Feedback News