Föreläsning

Time: Thursday 16 November 2017 at 12:00 - 13:00 2017-11-16T12:00:00 2017-11-16T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Medical Biotechnology (TMBIM, 120 cr)

Location: K1

Activity: Lecture

Student groups: TIMBM_1, TIMBM_2, TKEMM_1, TKEMM_2, TMBIM_1, TMBIM_2, TMMMM_1, TMMMM_2, TMMMM_POTE_1, TMMMM_POTE_2, TMVTM_1, TMVTM_2

Details (TimeEdit): Hur får jag mitt drömjobb efter examen? Dfind Science & Engineering

Scheduling staff created event 27 October 2017
Scheduling staff edited 27 October 2017

Hur får jag mitt drömjobb efter examen? Dfind Science & Engineering

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TMMKEMM_2', 'TKEMM_21', 'TMMMM_POTE_12', 'TMMMM_POTE_2', 'TMMMM_1', 'TMVTM_1', 'TIMBM_21', 'TIMBIM_12', 'TMVTIMBM_2', 'TKEMMMM_1', 'TKEMM_2POTE_1', 'TMBIM_21', 'TMBIVTM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TKEMM_2', 'TKEMMVTM_1', 'TMMMVTM_2', 'TMMMM_POTEIMBM_2', 'TMMMBIM_1', 'TMVTBIM_12', 'TIMBMMMMM_POTE_1', 'TMBIMMM_21', 'TIMBMMMM_2', 'TMMMM_POTE_12', 'TIMBIM_1', 'TMVTM_2KEMM_2', 'TKEMM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 11:46

['TMVTBIM_12', 'TMVTMMMM_POTE_2', 'TIMBKEMM_21', 'TIMBIM_1', 'TMBIKEMM_2', 'TMMMM_POTE_1', 'TMMMVTM_12', 'TMMMBIM_21', 'TMMMM_POTE_21', 'TIMBMVTM_1', 'TKEMIMBM_2', 'TKEMMMM_12']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 11:46

Tags: None so far.

Feedback News