Information

Time: Friday 3 September 2021 at 13:00 - 15:00 2021-09-03T13:00:00 2021-09-03T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Medical Biotechnology (TMBIM, 120 cr)

Location: Digital

Activity: Information

Student groups: TIMBM_1, TIMBM_CBPB_1, TIMBM_ENBT_1, TIMBM_ENZB_1, TMBIM_1, TMBIM_MABT_1, TMBIM_OMIC_1

Details (TimeEdit): 13.15-14.45. Informations/välkomstmöte till programmet, TIMBM1 och TMBIM1

Scheduling staff created event 30 August at 11:27
Scheduling staff edited 30 August at 12:58

13.15-14.15. Informations/välkomstmöte till programmet, TIMBM1 och TMBIM1

Scheduling staff edited 2 September at 07:48

Fredag 3 september 2021 kl 13:00 - 145:00

13.15-14.145. Informations/välkomstmöte till programmet, TIMBM1 och TMBIM1

Scheduling staff edited 3 September at 04:40

['TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBIM_ENBT_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TIMBM_CBPBENBT_1', 'TIMBM_ENZB_1']

Scheduling staff edited 10 September at 04:40

['TIMBM_ENZCBPB_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBIM_ENBT_1', 'TIMBIM_MABTENZB_1', 'TIMBIM_ENBT_1', 'TIMBMMBIM_OMIC_1']

Scheduling staff edited 17 September at 04:37

['TIMBM_CBPBENBT_1', 'TIMBIM_MABTCBPB_1', 'TIMBIM_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TIMBIM_ENZBOMIC_1', 'TIMBIM_1', 'TMBIM_OMICMABT_1']

Scheduling staff edited 1 October at 04:33

['TIMBIM_ENBTOMIC_1', 'TIMBM_CBPBENBT_1', 'TMBIM_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABTIMBM_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-10-01 04:33

Tags: None so far.

Feedback News