News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:41
 
Scheduling staff created event 7 May at 04:33
Scheduling staff edited 7 May at 19:46

['TSCRIMTM_1', 'TMMTNTEM_1', 'TIMTSCRM_1', 'TNTESEDM_1', 'TMAIM_1', 'TSEDCOMM_1', 'TCOMMMTM_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['TIMTSCRM_1', 'TNTEMMTM_1', 'TSCRIMTM_1', 'TSEDNTEM_1', 'TMAIM_1', 'TCOMSEDM_1', 'TMMTCOMM_1']

 
March 2021
Scheduling staff created event 15 March at 13:19
Scheduling staff edited 15 March at 13:24

Information meeting for degree project autumn 2021 (not applicable for spring degree projects) https://kth-se.zoom.us/j/62191209041

Scheduling staff edited 26 March at 03:40

['TIMMTM_FID_2', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_LTM_2', 'TMIMTM_FID_2', 'TIMTM_LTM_2']

Scheduling staff edited 7 May at 20:43

['TMMTM_2', 'TIMTM_VLMFID_2', 'TIMTM_LTM_2', 'TIMTM_FIDVLM_2', 'TIMTM_LTM_2']

 
January 2021
Scheduling staff created event 27 January at 12:41
Scheduling staff edited 27 January at 12:46

Information meeting via Zoom: - Stockholm Student Health Services, 12:15-13:00. https://kth-se.zoom.us/j/62818736070

Scheduling staff edited 27 January at 14:21

TorOnsdag 110 februari 2021 kl 12:00 - 13:00

['TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_1', 'TCOMK_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSEDM_1', 'TSCRM_LDCS_2', 'TMMTM_1', 'TSEDM_DASC_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TCOMK_3', 'TCOMK_2', 'TNTEM_1', 'TNTEM_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TMMTM_2', 'TMAIM_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSEDM_2', 'TSCRM_LDCS_1', 'TSEDM_DASC_2NTEM_NTEA_1', 'TMAIM_2']

Scheduling staff edited 29 January at 03:44

['TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_1', 'TCOMKNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTEAC_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TSEDM_SECMAIM_1', 'TNTEM_2', 'TSEDM_1PVT_2', 'TSCRM_LDCSEDM_2', 'TMMTM_12', 'TSEDCRM_DRASCM_2', 'TNTEM_NTEC_11', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_RASMAIM_12', 'TNTEM_NTEB_2COMK_1', 'TSCRM_ELEM_1SCTY_2', 'TNTEM_NTEC_2B_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_SCTYLDCS_1', 'TSCRM_2EDM_PVT_1', 'TSCRM_SCTY_21', 'TCOMK_3SCRM_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TCOMK_2', 'TNTEMMTM_1', 'TNTEMSEDM_DASC_2', 'TSCREDM_RDASM_2C_1', 'TSEDM_PVT_2', 'TMMTM_2', 'TMAICRM_NCSS_2', 'TSCRM_LDCS_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TNTEM_NTEB_12', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSEDMEDM_SEC_2', 'TSCRM_LDCSRASM_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TMAIM_2COMK_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:43

['TSCRM_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTECCOMK_3', 'TSCRM_RASM_2', 'TNTEM_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TMAINTEM_1', 'TNTEM_2', 'TSEDM_PVT_2SCRM_NCSS_1', 'TSCRM_LDCS_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_2', 'TMMTAIM_2', 'TSCRM_RASMAIM_21', 'TNTEM_NTEC_1', 'TSCRM_ELEM_2SCTY_1', 'TSEDMCOMK_1', 'TMAISCRM_RASM_21', 'TCOMKSEDM_1', 'TSCRM_SCTY_2MMTM_1', 'TNTEM_NTEBA_1', 'TSCRM_NLDCSS_1', 'TSCRM_LDCS_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_12', 'TNTEM_NTEAB_2', 'TCOMK_2', 'TMMTSCRM_ELEM_12', 'TSEDM_DASC_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_LDCSCRM_ELEM_1', 'TMMTM_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMK_2', 'TSCRM_ELEM_1NCSS_2', 'TNTEM_NTEBA_2', 'TSEDM_SEC_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TCOMK_3SCTY_2', 'TSEDM_DASC_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:43

['TCOMK_3', 'TSCRM_RASM_2', 'TNTEM_2', 'TSEDM_PVT_2MMTM_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TCOMK_3', 'TNTEMMTM_1', 'TSCRM_NCSS_1MAIM_2', 'TSCRM_LDCS_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_2', 'TMAIM_2', 'TMAIM_1', 'TNTEM_NTEC_1SEDM_DASC_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TCOMK_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TCOMKSCRM_LDCS_1', 'TSCRM_RASELEM_1', 'TSEDMCOMK_1', 'TMMTAIM_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSCRM_LDCS_1', 'TSCRSEDM_PVT_2', 'TSCRM_RASM_12', 'TSEDM_PVTNTEM_NTEA_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSEDM_DASC1', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSCRM_ELERASM_1', 'TMMTNTEM_2', 'TNTEM_NTEC_2SEDM_1', 'TCOMKSEDM_2', 'TSCRM_NCSS_2EDM_DASC_1', 'TNTEM_NTEA_2B_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSEDM_DAS2', 'TSCRM_1', 'TNTEM_NTEC_12']

Scheduling staff edited 10 February at 03:40

['TMMTM_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TCOMK_3NTEM_NTEB_2', 'TSCRM_LDCS_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TMMTNTEM_1', 'TMAIM_2SEDM_DASC_1', 'TSCRM_LDCS_2', 'TSEDCRM_DRASCM_2', 'TSCRM_NCSS_1EDM_2', 'TNTEM_NTEA_2B_1', 'TCOMK_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_LDCS_1MMTM_1', 'TMAIM_2', 'TNTEM_NTEA_2', 'TCOMK_3', 'TSCRM_ELEM_12', 'TCOMKSCRM_1', 'TMAIMCOMK_1', 'TSEDM_PVT_21', 'TSCRM_RASMSCTY_2', 'TNTEM_NTEA_1SCRM_2', 'TSCREDM_SECTY_2', 'TNTEM_12', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTEB_2A_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TNTEM_2SCRM_NCSS_1', 'TSEDMAIM_1', 'TSEDM_DASC_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TSCRM_2PVT_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TCOMK_2', 'TMMTM_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TNTEM_NTEC_2SCRM_SCTY_1']

Scheduling staff edited 12 February at 03:38

['TNTEM_NTEB_2', 'TSCRM_LDCS_1SCRM_SCTY_1', 'TCOMK_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TNTEM_1', 'TSEDM_DASEC_12', 'TSCRM_LDCSELEM_2', 'TSCRM_RASMMTM_21', 'TSEDM_PVT_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TMMTMSCRM_2', 'TMAIM_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TMAINTEM_2', 'TNTEM_NTEA_2', 'TCOMK_3', 'TSCRM_ELEMSCRM_NCSS_2', 'TSEDM_2', 'TSEDM_DASC_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TCOMK_13', 'TSEDMAIM_12', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRMNTEM_NTEB_2', 'TSEDM_DASEC_21', 'TNTEM_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSCRM_RASM_1SCRM_NCSS_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TNTEM_NTEA_2', 'TSCRM_NCSLDCS_1', 'TMAIMCOMK_1', 'TSEDCRM_DRASC_2M_1', 'TSEDM_PVT_21', 'TSCRM_NCSLDCS_2', 'TCOMK_2', 'TMMTM_2', 'TSEDM_PVTNTEM_NTEB_1', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_SCTYMMTM_2', 'TNTEM_1']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['TSCRM_SCTY_1', 'TCOMK_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TSEDM_DASEC_21', 'TSCRM_ELERASM_2', 'TMMTM_1', 'TSEDM_PVTSEDM_PVT_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TSCRMCOMK_2', 'TMAIM_1', 'TSEDM_PVTNTEM_NTEA_1', 'TNTEM_NTEC_1', 'TNTESCRM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSED1', 'TMAIM_2', 'TCOMK_3', 'TMMTM_2', 'TSEDM_DASEC_2', 'TSCRM_ELEMEDM_PVT_1', 'TCOMK_3NTEM_2', 'TMAIM_2', 'TSCRM_SCTY_21', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSEDM_DASCCRM_ELEM_1', 'TSCRM_NCSS_12', 'TSCRM_RASM_2', 'TNTEM_NTEA_21', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSEDM_2', 'TNTEM_1', 'TSCRM_LDCS_1ELEM_2', 'TCOMK_1', 'TSCREDM_RDASM_1C_2', 'TSEDM_1', 'TSCRM_LDCS_2MMTM_1', 'TNTEM_NTEB_1A_2', 'TNTEM_NTEC_1SCRM_LDCS_2', 'TNTEM_NTEAB_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TMMTSEDM_21', 'TNTEMSCRM_LDCS_1']

Scheduling staff edited 7 May at 19:40

['TSCRM_SCTY_1', 'TSEDM_DASC_1MMTM_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSEDM_PVTCOMK_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMK_2', 'TNTEM_NTEA_1', 'TNTEM_NTESCRM_RASM_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRM_NCSLDCS_1', 'TMAISCRM_ELEM_2', 'TCOMK_31', 'TMMTMSCRM_2', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSEDM_SEC_2', 'TSEDM_PVT_12', 'TNTEM_2COMK_3', 'TSCRM_NCSS_1', 'TMAIMTM_1', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_1', 'TSCRM_SCTY_2SEDM_PVT_1', 'TSEDM_1', 'TMAIM_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_2', 'TNTEM_1SEDM_DASC_2', 'TSCRM_ELEM_21', 'TCOMK_1', 'TSEDM_DASC_2MAIM_2', 'TNTEM_1', 'TMMTSCRM_1', 'TNTEM_NTEA_2SCRM_SCTY_1', 'TSCRM_LDCNCSS_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TSEDM_1', 'TSCRM_LDCS2', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSCRM_LDCS_2', 'TNTEM_NTEC_1']

 
Scheduling staff created event 5 January at 11:31
Scheduling staff edited 22 January at 03:32

['TCSCM_CSCCB_2', 'TCSCM_CSCFID_2', 'TCSCM_CSCDE_2', 'CMETE_2', 'TCSCM_CSSC_2', 'TIMTM_LTM_12', 'TCSCM_CSCGDA_2', 'TCSCM_CMETE_1', 'TCSCIM_2', 'TCSCM_CSCS_1', 'TIMTM_FMMTM_1', 'TCSCM_CSID_1', 'TCSCM_CSSHP_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSSCC_12', 'TIMTM_1', 'TCSCMFID_2', 'TCSCM_CSSTVG_1', 'TMIMTM_2', 'TMMTVLM_1', 'TCSCM_CSCS_2', 'TMAICSCM_CSVG_2', 'TCSCM_1', 'TCSCM_CSIDA_1', 'TCSCM_CSTC_2CS_1', 'TCSCM_CSCEG_2', 'TCSCM_CSVGCF_2', 'CMETE_3', 'TCSCM_CSVGSC_1', 'TCSCM_CSSC_2IMTM_1', 'TCSCM_CSHSP_2', 'TCSCM_1CSCD_2', 'TCSCM_CSTCB_2', 'TCSCM_CSDACI_2', 'TMAIM_2', 'TIMTM_FID_2', 'TCSCM_CSCA_2MTM_2', 'TCSCM_CSHP_1', 'TMAIM_1', 'TCSCM_CSHSP_1', 'TCSCM_CSSTCA_2', 'TIMTM_LTM_21', 'TCSCM_CSSP_1', 'CMETET_1', 'TCSCM_CSIDST_2', 'TCSCM_CSDA_1MAIM_2', 'TIMTM_VLMFID_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:34

['TCSCM_CSCB_2', 'TCSCM_CSID_2', 'TCSCM_CSCE_2', 'CMETE_2', 'TCSCM_CSSC_2', 'TIMTM_LTM_2SC_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_FID_2', 'TMAIM_1', 'TCSCM_CSDATC_2', 'CMETE_3', 'TIMTM_1', 'TCSCM_CSCC_2', 'TMMTM_1CSCM_CSCG_2', 'TCSCM_CSIDVG_1', 'TCSCM_CSHPCA_2', 'TCSCM_CSTCS_1', 'TCSCM_CSCC_2', 'TIMMTM_FID_2', 'TCSCM_CSVGSP_1', 'TIMTM_VLCSCM_CSHP_1', 'TMAIM_12', 'TCSCM_CSCS_2', 'TCSCM_CSVGID_2', 'TCSCM_1', 'TCSCM_CSDAIMTM_VLM_1', 'TCSCM_CSCS_1', 'TCSCM_CSCG_2ST_1', 'TCSCM_CSCF_2ID_1', 'CMETE_32', 'TCSCM_CSSC_12', 'TIMTM_LTM_1', 'TCSCM_CSSP_2MMTM_1', 'TCSCM_CSCDE_2', 'TCSCM_CSTCSP_2', 'TCSCM_CSCIST_2', 'TMMIMTM_LTM_2', 'TCSCM_CSHP_1CI_2', 'TMAIM_1CSCM_CSDA_2', 'TCSCM_CSSP_1CD_2', 'TCSCM_CSCAVG_2', 'TIMTM_LTMCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSSTDA_1', 'TCSCM_CSSTCF_2', 'TMAIM_2', 'TIMTM_FID_1CMETE_1', 'TCSCM_CSHP_2']

Scheduling staff edited 2 February at 03:33

['TCSCM_CSCB_2TC_1', 'TCSCM_2', 'TIMTM_1', 'TCSCM_CSSC_1T_2', 'TIMTM_FIDLTM_1', 'TIMTM_FID_2', 'TMAIM_1CMETE_1', 'CMETE_2', 'TCSCM_CSTCID_2', 'CMETE_3TCSCM_CSHP_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TCSCM_CSCCDA_2', 'TCSCM_CSCG_2HP_1', 'TCSCM_CSVG_1CF_2', 'TCSCM_CSTCA_2', 'TCSCM_CSCS_1G_2', 'TCSCM_2', 'TMMTM_2CSCE_2', 'CMETE_3', 'TCSCM_CSSP_12', 'TCSCM_CSHPCS_1', 'TMAIM_2', 'TMAIM_1', 'TCSCM_CSCS_2', 'TCSCM_CSID_2SP_1', 'TIMTM_VLMFID_1', 'TCSCM_CSDA_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSID_1', 'CMETE_2', 'TCSCM_CSSC_2', 'TIMTM_LTMIMTM_FID_2', 'TCSCM_CSID_1', 'TMMTM_1', 'TCSCM_CSCEC_2', 'TCSCM_CSSPCA_2', 'TCSCM_CSST_2', 'TIMTM_LTM_2C_1', 'TCSCM_CSCIB_2', 'TCSCM_CSDASC_2', 'TCSCM_CSCDVG_2', 'TCSCM_CSVGMMTM_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSDA_1CD_2', 'TCSCM_CSCF_2', 'CMETE_1VG_1', 'TIMTM_LTM_2', 'TCSCM_CSHPCI_2']

Scheduling staff edited 7 May at 19:00

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_2', 'TIMTM_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TIMTM_LTM_1', 'CMETE_1', 'CMETEMMTM_2', 'CMETE_3', 'TCSCM_CSCS_1', 'TCSCM_CSSP_2', 'TCSCM_CSIDHP_2', 'TCSCM_CSHPCA_2', 'TIMTM_VLTM_12', 'TCSCM_CSDA_2VG_1', 'TCSCM_CSHPST_1', 'TCSCM_CSCF_2SC_1', 'TCSCM_CSTC1', 'TIMTM_1', 'TCSCM_CSCB_2', 'TCSCM_CSCGC_2', 'TCSCM_CSCES_2', 'CMETE_32', 'TCSCM_CSSPCG_2', 'TCSCM_CSCS_1VG_2', 'TMAIM_2', 'TMAIMTM_1', 'TCSCM_CSCST_2', 'TCSCM_CSSP_1CF_2', 'TIMTM_FIDCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSDASP_1', 'TCSCM_CSST_1C_2', 'TIMTM_FID_2', 'TMAIM_1', 'TCSCM_CSID_12', 'TMMIMTM_LTM_1', 'TCSCM_CSCCDA_2', 'TCSCM_CSTCA_2', 'TCSCM_CSSC_1', 'TCSCM_CSCB_2CD_2', 'CMETE_1', 'TCSCM_CSSCE_2', 'TCSCM_CSVG_2', 'TMMTIMTM_VLM_21', 'TCSCM_CSDA_1', 'TCSCM_CSCDMAIM_2', 'TCSCM_CSVGID_1', 'TIMTM_LTMFID_1', 'TCSCM_CSCI_2', 'TCSCM_CSCI_2TC_1']

 
October 2018
Scheduling staff created event 3 October 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMTM_FIMID_2', 'TIMTM_IMITCG_2', 'TIMMTM_IMLM_2', 'TMIMTM_2', 'TIMTM_IMCGFID_2', 'TIMTM_LTM_2', 'TIMTM_IMIVLM_2', 'TIMTM_IMIDTS_2', 'TIMTM_VLMIMIV_2', 'TIMTM_IMITS_2', 'TIMTM_LTMIMHI_2', 'TIMTM_IMHIVLM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMTM_IMIDTS_2', 'TIMTM_IMCGHI_2', 'TMIMTM_IMLM_2', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_FIDIMCG_2', 'TIMTM_LTMFID_2', 'TIMMTM_IMLM_2', 'TIMTM_IMTSLTM_2', 'TIMTM_IMID_2', 'TIMTM_IMIV_2', 'TIMTM_IMIT_2', 'TIMTM_IMHI_2', 'TIMTM_VLM_2']

Scheduling staff edited 7 May at 13:21

['TMMTM_2', 'TIMTM_IMTS_2', 'TIMTM_IMHI_2', 'TIMTM_IMLMFID_2', 'TIMTM_VLMIMIV_2', 'TIMTM_IMCGID_2', 'TIMTM_FIDIMCG_2', 'TMIMTM_IMIT_2', 'TIMTM_LTM_2', 'TIMTM_IMIDLM_2', 'TIMTM_IMIV_2', 'TIMTM_IMITVLM_2', 'TIMTM_IMHI_2']

 
October 2017
Scheduling staff created event 20 September 2017
Scheduling staff edited 20 October 2017

Exjobbsinformation - Master thesis information

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TMIMTM_2', 'TIMMTM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMMTM_2', 'TMIMTM_2']

Scheduling staff edited 7 May at 11:32

['TMIMTM_2', 'TIMMTM_2']

 
Scheduling staff created event 20 September 2017
Scheduling staff edited 20 October 2017

Exjobbsinformation - Master thesis information

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TMIMTM_2', 'TIMMTM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMMTM_2', 'TMIMTM_2']

Scheduling staff edited 7 May at 11:32

['TMIMTM_2', 'TIMMTM_2']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
December 2014
Scheduling staff created event 17 December 2014
Scheduling staff edited 17 December 2014

Kårens dag i Nymble sammarbete med ISO och Student Activity Fair

 
Feedback News