THS aktivitet

Time: Tuesday 13 April 2021 at 15:00 - 17:00 2021-04-13T15:00:00 2021-04-13T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Sustainable Energy Engineering (TSUEM, 120 cr)

Location: Digital

Activity: THS aktivitet

Student groups: CENMI_1, CENMI_3, TELPM_1, TELPM_2, THSSM_1, THSSM_2, TKEMM_1, TKEMM_2, TMHIM_1, TMHIM_2, TSUEM_1, TSUEM_2, TSUTM_1, TSUTM_2

Details (TimeEdit): Masterevent Hållbar Samhällsplanering och stadsutformning Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64521645730

Scheduling staff created event 24 March 2021
Scheduling staff edited 24 March 2021

Masterevent Hållbar Samhällsplanering och stadsutformning Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64521645730

Scheduling staff edited 25 March 2021

['TSUEM_2', 'TSUEMMHIM_1', 'CENMI_3', 'TSUEM_2', 'THSSM_2', 'THSSM_1', 'TMHIM_2', 'TELPM_2', 'TKEMM_2', 'TSUTM_2', 'TSUEM_1', 'TKEMM_1', 'TSUTM_1', 'TELPM_1', 'CENMI_1']

Scheduling staff edited 26 March 2021

['TMHIELPM_12', 'CENMI_3TELPM_1', 'TSUETM_21', 'THSSKEMM_2', 'THSSM_1CENMI_3', 'TMHIHSSM_2', 'TELPMHIM_2', 'TKEMSUTM_2', 'TSUTMHIM_21', 'TSUEM_1', 'TKEMM_1', 'TSUTHSSM_1', 'TELPMCENMI_1', 'CENMI_1TSUEM_2']

Scheduling staff edited 16 April 2021

['TELPHSSM_2', 'TELPM_1', 'TSUTEM_1', 'TKEMMHIM_21', 'CENMI_3', 'THSSM_2', 'TMHIELPM_2', 'TSUTM_21', 'TMHIHSSM_1', 'TSUEM_2', 'CENMI_1', 'TKEMMHIM_12', 'THSSSUTM_12', 'CENMI_1TKEMM_2', 'TSUEKEMM_21']

Scheduling staff edited 17 April 2021

['THSSM_2', 'TELPM_1', 'TSUEM_1', 'TMHIM_12', 'CENMI_3', 'TELPKEMM_2', 'TSUTHSSM_2', 'TELPM_1', 'THSSKEMM_1', 'TSUEHSSM_21', 'CENMI_1', 'TMHISUTM_21', 'TSUTEM_2', 'TKEMMHIM_21', 'TKEMELPM_2', 'TSUTM_12']

Scheduling staff edited 23 April 2021

['TSUEHSSM_1', 'TMHISUTM_21', 'CENMI_3THSSM_2', 'TKEMMHIM_21', 'THSSKEMM_2', 'TELPKEMM_1', 'TKEMSUEM_1', 'THSSSUTM_12', 'CENMI_1', 'TSUTM_13', 'TSUEM_2', 'TMHIM_1', 'TELPM_2ELPM_2', 'TELPM_1', 'CENMI_1', 'TSUTMHIM_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['THSSKEMM_1', 'TSUTHSSM_1', 'THSSSUEM_2', 'TMHIKEMM_12', 'TKEMM_2SUEM_1', 'TKEMMHIM_1', 'TSUETM_12', 'TSUTHSSM_2', 'CENMI_31', 'TSUEELPM_2', 'TELPM_2CENMI_3', 'TELPM_1', 'CENMITSUTM_1', 'TMHIM_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 20:50

Tags: None so far.

Feedback News