THS aktivitet

Time: Monday 26 April 2021 at 16:00 - 17:00 2021-04-26T16:00:00 2021-04-26T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Sustainable Energy Engineering (TSUEM, 120 cr)

Location: Digital

Activity: THS aktivitet

Student groups: CENMI_1, CENMI_2, CENMI_3, TELPM_1, TELPM_2, THSSM_1, THSSM_2, TKEMM_1, TKEMM_2, TMHIM_1, TMHIM_2, TSUEM_1, TSUEM_2, TSUTM_1, TSUTM_2

Details (TimeEdit): Masterevent - Masterevent Miljöteknik och hållbar infrastruktur https://kth-se.zoom.us/j/65163375200

Scheduling staff created event 25 March 2021
Scheduling staff edited 26 March 2021

['TMHIELPM_12', 'CENMI_3', 'TSUEM_2', 'THSSM_2TELPM_1', 'TSUTM_1', 'TKEMM_2', 'CENMI_3', 'THSSM_12', 'TMHIM_2', 'TELPSUTM_2', 'TKEMMHIM_21', 'TSUTM_2', 'CENMI_2EM_1', 'TSUEKEMM_1', 'TSUTM_1', 'TELPMCENMI_2', 'CENMI_1', 'TKEMHSSM_1', 'CENMI_1TSUEM_2']

Scheduling staff edited 16 April 2021

['TELPHSSM_2', 'TELPM_1', 'TSUTEM_1', 'TKEMMHIM_21', 'CENMI_3', 'THSSM_2', 'TMHIELPM_2', 'TSUTM_21', 'TMHIHSSM_1', 'TSUEM_1', 'TKEMM_12', 'CENMI_2', 'CENMI_1', 'THSSMHIM_12', 'TSUEM_2TM_2', 'TKEMM_2', 'TKEMM_1']

Scheduling staff edited 17 April 2021

['THSSM_2', 'TELPSUEM_1', 'TSUEMHIM_12', 'TMHIM_1CENMI_2', 'CENMI_3', 'TELPKEMM_2', 'TSUTHSSM_12', 'THSSELPM_1', 'TSUEKEMM_21', 'CENMI_2THSSM_1', 'CENMI_1', 'TMHISUTM_21', 'TSUTEM_2', 'TKEMMHIM_21', 'TKEMELPM_2', 'TSUTM_12']

Scheduling staff edited 23 April 2021

['THSSM_1', 'TSUETM_1', 'TMHIHSSM_2', 'CENMI_2TMHIM_1', 'CENMI_32', 'TKEMM_2', 'THSSM_2', 'TELPKEMM_1', 'TKEMSUEM_1', 'THSSSUTM_12', 'CENMI_13', 'TSUTEM_12', 'TSUEELPM_2', 'TMHIELPM_1', 'TELPM_2CENMI_1', 'TSUTMHIM_2']

Scheduling staff edited 26 April 2021

Måndag 26 april 2021 kl 156:00 - 17:00

Scheduling staff edited 7 May 2021

['THSSSUTM_1', 'TSUTEM_1', 'THSSMHIM_2', 'TMHIELPM_12', 'CENMI_2TKEMM_1', 'TKEMSUTM_2', 'TKEMMHIM_1', 'TSUEHSSM_1', 'TSUTHSSM_2', 'CENMI_31', 'TSUEM_2', 'TELPM_21', 'TELPM_1CENMI_2', 'CENMI_13', 'TMHIKEMM_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TSUTKEMM_1', 'TSUEHSSM_1', 'TMHIM_2', 'TELPSUEM_2', 'TKEMM_12', 'TSUTEM_21', 'TMHIM_1', 'THSSM_1SUTM_2', 'CENMI_2', 'THSSM_2', 'CENMI_1', 'TSUEELPM_2', 'TELPM_1', 'CENMI_2', 'CENMI_3CENMI_3', 'TELPM_1', 'TSUTM_1', 'TKEMMHIM_2']

Scheduling staff edited 8 May 2021

['TKEMSUTM_1', 'TSUEM_1', 'THSSMHIM_12', 'TSUEELPM_2', 'TKEMM_21', 'TSUETM_12', 'TMHIM_1', 'TSUTM_2', 'CENMI_2HSSM_1', 'THSSM_2', 'CENMI_1', 'TELPSUEM_2', 'CENMI_3', 'TELPM_1', 'TSUTM_1TELPM_1', 'CENMI_2', 'CENMI_3', 'TMHIKEMM_2']

Scheduling staff edited 19 May 2021

['TSUTELPM_12', 'TSUEHSSM_12', 'TMHISUTM_21', 'TELPKEMM_21', 'TKEMMHIM_1', 'TSUTMHIM_2', 'TMHIM_1CENMI_3', 'THSSKEMM_12', 'THSSM_21', 'CENMI_1', 'TSUEMTSUEM_2', 'CENMI_2', 'TELPM_1', 'CENMITSUTM_2', 'CENMI_3', 'TKEMM_2TSUEM_1', 'CENMI_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-19 04:33

Tags: None so far.

Feedback News