THS aktivitet

Time: Monday 3 May 2021 at 15:00 - 17:00 2021-05-03T15:00:00 2021-05-03T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Sustainable Energy Engineering (TSUEM, 120 cr)

Location: Digital

Activity: THS aktivitet

Student groups: CENMI_1, CENMI_2, CENMI_3, TELPM_1, TELPM_2, THSSM_1, THSSM_2, TKEMM_1, TKEMM_2, TMHIM_1, TMHIM_2, TSUEM_1, TSUEM_2, TSUTM_1, TSUTM_2

Details (TimeEdit): Masterevent - Masterevent Teknik och hållbar utveckling https://kth-se.zoom.us/j/62236798968

Scheduling staff created event 25 March 2021
Scheduling staff edited 25 March 2021

Masterevent - Masterevent Teknik och hållbar utveckling https://kth-se.zoom.us/j/62236798968

Scheduling staff edited 26 March 2021

['TMHIELPM_12', 'CENMI_3', 'TSUEM_2', 'THSSM_2TELPM_1', 'TSUTM_1', 'TKEMM_2', 'CENMI_3', 'THSSM_12', 'TMHIM_2', 'TELPSUTM_2', 'TKEMMHIM_21', 'TSUTM_2', 'CENMI_2EM_1', 'TSUEKEMM_1', 'TSUTM_1', 'TELPMCENMI_2', 'CENMI_1', 'TKEMHSSM_1', 'CENMI_1TSUEM_2']

Scheduling staff edited 16 April 2021

['TELPHSSM_2', 'TELPM_1', 'TSUTEM_1', 'TKEMMHIM_21', 'CENMI_3', 'THSSM_2', 'TMHIELPM_2', 'TSUTM_21', 'TMHIHSSM_1', 'TSUEM_1', 'TKEMM_12', 'CENMI_2', 'CENMI_1', 'THSSMHIM_12', 'TSUEM_2TM_2', 'TKEMM_2', 'TKEMM_1']

Scheduling staff edited 17 April 2021

['THSSM_2', 'TELPSUEM_1', 'TSUEMHIM_12', 'TMHIM_1CENMI_2', 'CENMI_3', 'TELPKEMM_2', 'TSUTHSSM_12', 'THSSELPM_1', 'TSUEKEMM_21', 'CENMI_2THSSM_1', 'CENMI_1', 'TMHISUTM_21', 'TSUTEM_2', 'TKEMMHIM_21', 'TKEMELPM_2', 'TSUTM_12']

Scheduling staff edited 23 April 2021

['THSSM_1', 'TSUETM_1', 'TMHIHSSM_2', 'CENMI_2TMHIM_1', 'CENMI_32', 'TKEMM_2', 'THSSM_2', 'TELPKEMM_1', 'TKEMSUEM_1', 'THSSSUTM_12', 'CENMI_13', 'TSUTEM_12', 'TSUEELPM_2', 'TMHIELPM_1', 'TELPM_2CENMI_1', 'TSUTMHIM_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['THSSKEMM_1', 'TSUTHSSM_1', 'THSSSUEM_2', 'TMHIKEMM_12', 'CENMI_2TSUEM_1', 'TKEMMHIM_21', 'TKEMSUTM_12', 'TSUEM_1CENMI_2', 'TSUTHSSM_2', 'CENMI_31', 'TSUEELPM_2', 'TELPM_2CENMI_3', 'TELPM_1', 'CENMITSUTM_1', 'TMHIM_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 20:50

Tags: None so far.

Feedback News