Evenemang

Time: Thursday 2 April 2020 at 15:00 - 18:00 2020-04-02T15:00:00 2020-04-02T18:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Engineering Physics (TTFYM, 120 cr)

Location: Distans

Activity: Evenemang

Student groups: CELTE_2, CELTE_3, CMEDT_2, CMEDT_3, CTFYS_1, CTFYS_2, CTFYS_3, TTFYM_TFYA_1, TTFYM_TFYA_2, TTFYM_TFYB_1, TTFYM_TFYB_2, TTFYM_TFYC_1, TTFYM_TFYC_2, TTFYM_TFYD_1, TTFYM_TFYD_2, TTFYM_TFYE_1, TTFYM_TFYE_2

Details (TimeEdit): INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Info:

På grund av de senaste dagarnas utveckling kring virusspridning, är det nu uteslutet att anordna ett fysiskt möte på KTH mellan studenter och lärare. Vi återkommer med närmare information senare om det går att ersätta delar av detta med någon form av digitalt möte.

Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 November 2019

Öppet hus på fysikinstitutionerna

Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELTEMEDT_3', 'CELTETTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYB_1B_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CMEDT_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CMEDT_3', 'CMEDT_2TFYS_2', 'CTFYS_1', 'CTFYSELTE_3', 'CTTFYS_2', 'CTFYS_1M_TFYA_1', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'CTFYSMEDT_3', 'TTFYM_TFYC_1D_1', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CMEDT_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_21', 'CTTFYS_2M_TFYB_1', 'CTFYS_12', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYA_1', 'CELTECMEDT_2']

Administrator Magnus Andersson edited 17 March 2020

På grund av de senaste dagarnas utveckling kring virusspridning, är det nu uteslutet att anordna ett fysiskt möte på KTH mellan studenter och lärare. Vi återkommer med närmare information senare om det går att ersätta delar av detta med någon form av digitalt möte.¶

Scheduling staff edited 20 March 2020

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

['TTFYM_TFYD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYCD_1', 'TTFYM_TFYEC_1', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYD_1', 'CELTEELTE_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYACMEDT_3', 'TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_1', 'CELTE_23', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 23 March 2020

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March 2020

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March 2020

['TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYCB_1', 'CELTE_2', 'CTFYS_3TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'CTFYS_2ELTE_3', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'CMEDT_32', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYED_1', 'CTFYS_1MEDT_3', 'TCTFYM_TFYB_1S_2', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 27 March 2020

INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Scheduling staff edited 3 April 2020

['TTFYM_TFYBCMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBCMEDT_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYEA_1', 'TCTFYM_TFYAS_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'CMEDT_2', 'CELTEB_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'CMEDT_3', 'CTTFYM_TFYSA_2', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'CTFYS_13', 'CTTFYS_3M_TFYE_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'CMEDT_2TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_1C_2', 'CTFYS_1ELTE_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYD_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_1CMEDT_2', 'CTFYS_2', 'CTFYS_31', 'TTFYM_TFYE_2A_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'CMEDT_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCE_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYBD_1', 'TTFYM_TFYD_2', 'CELTE_21', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'CMEDTELTE_3', 'TCTFYM_TFYBS_2', 'TTFYM_TFYEC_2', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYSELTE_2', 'CTTFYSM_TFYA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 15:25

['TTFYM_TFYACELTE_3', 'CELTE_2', 'CTTFYS_3M_TFYD_1', 'CMEDT_2', 'CMEDT_3TFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYCA_1', 'TTFYM_TFYB_2', 'CELTE_3', 'CCTFYS_3', 'TTFYM_TFYSE_2', 'TTFYM_TFYC_21', 'CTTFYS_1', 'CELTE_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 15:25

Tags: None so far.

Feedback News