Sök inom profiler och kurs-, program- och gruppwebbar

6 sökträffar filtrerat på tagg

Klicka här för att komma till kurswebben för examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå.
CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE Instruktion för examensansökan på CLGYM Kontrollera att samtliga kurser och examensarbetet är slutrapporterade på Mina sidor. Kontrollera även att eventuella tillgodoräknanden är inrapporterade. Därefter fyller du i kurslistan för ...
Studieteknik i Överwebb ECE svenska 11 augusti 2016
Här presenteras länkar och tips om studieteknik. https://www.kth.se/utbildning/studier/tips-for-battre-studieteknik-och-extra-stod-1.55059 (Tips för bättre studieteknik och extra stöd) https://www.kth.se/kthb/kurser-och-stod/stod/arc/material/studieteknik-...
CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE På denna sida finns information som är relaterad till VFU.  Registerutdrag Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungd...
CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE Terminsregistrering gör du via Personliga menyn i samband med terminsstart i augusti. Du som går i årskurs 2 2017/18 (CLGYM16) Du ska välja dina obligatoriska kurser via www.antagning.se Kurserna till period 1 och 2 hittar du här u...
Studievägledning för följande program: Civilingenjör och lärare (CLGYM) Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (TL) Studievägledarens uppgift är att erbjuda vägledning och stöd i dina studier....
Feedback Nyheter