Sök inom profiler och kurs-, program- och gruppwebbar

12 sökträffar filtrerat på tagg

Dagordning Välkomna (fjo) Genomgång av dagordning Kort om arbetsmodellen Demonstration av körbara, testade funktioner Navigation, hemsidan och den egna kontexten (pelube) Omdesign av beskrivningssidor (ankan) Sökning inom kontext (pelube) Taggmoln per ko...
Dagordning Välkomna (fjo) Genomgång av dagordning Kort om arbetsmodellen Demonstration av körbara, testade funktioner Läraradministration  (koppling till lärare mha Kopps och UG) (kaj) Förbättringar för hantering av lärare i gruppeditorn MSA Ändringar i ...
Tid?
13-14!
Jupp, 13-14 i Glasburen på Osquldas väg 6-8, plan 5. Observera dock att detta trots namnet inte är en övergripande demonstration av Social. Det är en sprintredovisning (sprint review), där en av punkterna är att vi visar upp de funktioner som utvecklats un...
Tack för visat intresse!
Klockan 9 - 10, Osquldasväg 6, Plan 5, Glasburen. Välkomna (ml) Genomgång av dagordning Demonstration av körbara, testade funktioner MSS  Masterval till nästa termin (ml + il) Tillfälligadress – ett ”inget”-alternativ i landlistan (an) Enklare g...
Välkomna (RP) Vi arbetat med två huvudpunkter under den här sprinten socialt schema och refaktorisering av koden. Jag beskriver nedan lite våra tankar kring hur socialt schema är tänkt att fungera. Socialt schema på kurser kommer plocka in information från...
Välkomna Demonstration av körbara, testade funktioner Länkbart prenumerationsformulär (ran) Veckovisa e-postutskick som standard (ran) Context-admins som är anställda kan se vilka som är prenumeranter (ran) Länka till katalogen för anställda (ran) Expor...
Välkommna Demonstration av körbara, testade funktioner Program (jimmyla) Lägga till länklista på program Schema (fjo) Synka programkalendern med eventuella händelser i TimeEdit Visa upp ändringar i schemat Händelser som tas bort i Timeedit tas bort i KT...
Välkommna (fj) Produktägaren har ordet Demonstration av körbara, testade funktioner Schemaförbättringar (pl, jl) Som lärare eller student vill jag ha en bra schemavy för en kurs för att kunna överblicka kursen. Som lärare vill jag enkelt kunna uppdatera s...
Saker som dök upp SMS-notifieringIntegrera med anmälan till moment i BildaIntegrera med tentaanmälanObligatoriska/villkorligt obligatoriska schemahändelser
Feedback Nyheter