Sök inom profiler och kurs-, program- och gruppwebbar

42 sökträffar filtrerat på tagg

Koncepttentamen 3 timmar I år är första året där tentamen är 3 i stället av 5 timmar lång. Här hittar du ett exempel på hur en sådan tretimmarstentamen kan se ut. Koncepttentamen 3 timmar Tidigare tentamina Tentamen 2017-06-08 (Lösningsförslag) (Exam &#...
Det här är samma info som finns på https://www.kth.se/social/course/SF1624/page/allmant-om-tentamen-3/, är det meningen eller är tanken att det ska finnas gamla KSar och tentor här?
Det ska vara åtgärdat nu. Tack John.
Nästan obetydligt fel i tentamen 13-08-28, uppgift 5:Vi ombeds visa att en linje L är ett egenrum. I lösningsförslagen visas att L består av egenvektorer med samma egenvärde varpå slutsatsen att L är ett egenrum dras.Läser vi definitionen i kursboken Intro...
Bra poäng. Kanske det är boken som har fel definition? Är det inte rimligt att ett delrum där de nollskillda vektorerna är egenvektorer kallas ett egenrum, som kan vara ett äkta delrum till egenrummet tillhörande ett givet egenvärde.
Det hade kunnat vara rimligt med en annan definition, men normalt menas just de icke-triviala delrummen på formen . En korrektare formulering av uppgiften hade varit "... är ett delrum av ett egenrum.", men det hade kanske varit svårare att först...
Hej! Vart hittar jag mars-tentan från i år?
Hej Elvira, det ska vara fixat nu.
När kommer lösningsförslaget till tentan?
Nu.
När kommer lösningsförslaget till tentan?
Lösningsförslag finns nu på kurshemsidan (Tidigare tentor).
Hur kan man nå lärarna för att överklaga. Ni har tydligen gört fel när ni räknat ihop mina poäng och kanske glömt att rätta uppgift 9 på min tenta?
Kolla FAQ.
Det vore olyckligtsvist att gå igenom en stor process för något som är ganska enkelt att inse om ni tar en liten stund och rätta till eventuella fel.
Det är ingen stor process att skriva till studentexpeditionen, och är skapat precis för sådana fall som ditt, d.v.s. uppenbara rättningsfel. 
ok
Hej! undrar om vi kan se statistiken på senaste skrivna tentor?
Hej, Du kan se statistiken på denna sida.
Hej. När släpps facit för tentan? :)
Feedback Nyheter