Sök inom profiler och kurs-, program- och gruppwebbar

2 sökträffar filtrerat på tagg

Onsdag 22 mars 2017 kl 17:00 - 21:00
Plats: e2ad1c02-d665-4849-bc7a-c9bddcb09f72
F02 Lönsamhetsbedömning och  påverkansmöjlighet Föreläsning av lärare Marko Granroth, med stöd av material från Tobias Hoel (Manager, Cost Management) från ÅF/Bygganalys Genomgång av inlämningsuppgift PRO1 Tid och kostnadsstyrning. Föreläsning av gästlä...
Måndag 27 mars 2017 kl 17:00 - 21:00
Plats: e2ad1c02-d665-4849-bc7a-c9bddcb09f72
Tid och kostnadsstyrning. Föreläsning av gästlärare Peter Dufvenberg (Projektledare, BIM-strateg) från Sigma Civil, Smågruppsdiskussioner om dagens föreläsningar. Kort om Peter:Peter arbetar med objektsbaserad flerdimensionell projektering för att effekt...
Feedback Nyheter