Sök inom profiler och kurs-, program- och gruppwebbar

4 sökträffar filtrerat på tagg

Följande regler har teamet beslutat att det ska försöka följa när vi arbetar med en sprint: Vi ska arbeta Agilt och i mångt och mycket med hjälp av scrum. Vi ska ha dagliga stå-upp-möten (daily scrum) Den som missar mötet utan att höra av sig innan måste ...
Klockan 9 - 10, Osquldasväg 6, Plan 5, Glasburen. Välkomna (ml) Genomgång av dagordning Demonstration av körbara, testade funktioner MSS  Masterval till nästa termin (ml + il) Tillfälligadress – ett ”inget”-alternativ i landlistan (an) Enklare g...
Inlägg av Mikael Berg
i Grupp KTH Android 6 april 2011
Hello World, follow us at http://twitter.com/kthdroid!
Efter ett retro (April 2012) kom vi fram till att vi skulle testa att se på sprintdemo på ett något nytt sätt. Här följer kort några punkter om det.: Vi vänder oss i första hand till teamet (inkl PO) och stakeholders (Jocke, Kattis). PO MÅSTE inte vara me...
Feedback Nyheter