Trygghet i kollektivtrafiken för universitetsstudenter: Stockholms fallstudie

Var med i en global studie som spänner över 16 städer! Delta i denna korta enkätstudie från Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola och hjälp till att göra kollektivtrafiken säkrare. Du behöver inte vara en regelbunden användare av kollektivtrafik för att delta.

Undersökningen tar ungefär 15 minuter att genomföra. Resultatet redovisas på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Undersökningen kommer att vara online från maj till juni 2018 och lokala och internationella resultat från undersökningen ska vara tillgängliga före årets slut. Om du på något sätt känner obehag när du svarar på frågorna har du möjlighet att kontakta Brottsofferjouren , tel 0200-21 20 19

Undersökningen är del av en internationell studie om studenter i 16 städer (Sverige-Stockholm, USA-Los Angeles, Storbritannien-London, Frankrike-Paris, Italien-Milano, Brasilien-Sao Paulo, Rio Claro, Mexiko- Mexico City, Colombia- Bogota, El Salvador-San Salvador, Japan-Tokyo, Kenya-Nairobi, Sydafrika- Pretoria, Filippinerna-Manila och Australien-Melbourne) på sex kontinenter. Studiens huvudsyften är att undersöka i vilken omfattning studenter upplever otrygghet i kollektivtrafiken och under resans gång.

Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i kollektivtrafiken med fokus på genus och brott, sexuella trakasserier eller övergrepp vid kollektivtrafikresor, samt på bedömning av resenärernas säkerhetsbehov.

Tack för din medverkan!

Koordinatörer (internationella projektet)

  • Vania Ceccato , Professor, Department of Urban Planning and the Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
  • Anastasia Loukaitou-Sideris , Professor of Urban Planning; Associate Provost for Academic Planning, UCLA, USA

Stockholms-projektet

  • Vania Ceccato , Professor, Department of Urban Planning and the Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
  • Catherine Sundling , Fil Dr, leg psykolog, Södertörns högskola

Klicka här om du vill veta mer om projektet Trygghet i kollektivtrafiken för universitetsstudenter

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2018-05-30