Alfvénföreläsningen 2017


Välkommen till en föreläsning av Vladimir E. Fortov, professor och chef vid Ryska vetenskapsakademins Joint Institute for High Temperatures, om plasmans olika tillstånd under extrema förhållanden.

Time: Wed 2017-06-07 13.00 - 14.00

Lecturer: Professor Vladimir E. Fortov

Location: F2

Studier av plasma under extremt högt tryck och hög temperatur hjälper oss både att förstå astrofysikaliska fenomen i rymden och att utveckla teknologi för energiproduktion på jorden. Extrema plasmatillstånd spelar en stor roll för utvecklingen av många astrofysikaliska objekt såsom supernovor, svarta hål, neutron- och kvarkstjärnor, pulsarer och magnetarer, samt även jätteplaneterna inom och exoplaneter utanför vårt eget solsystem.

En metod för att komprimera plasma till extremt högt tryck och temperatur är att utsätta plasmat för kortvariga intensiva chockvågor, som i sin tur kan skapas av laser-, partikel- eller röntgenstrålar. Experimentella data från sådana plasmer jämförs med fysikaliska modeller, och resultat presenteras för plasma med tryck upp till 1030 gånger högre än det normala lufttrycket vid jordytan, ett plasmatillstånd som tros ha existerat några mikrosekunder efter universums födelse. En analys görs även av egenskaperna hos plasma som motsvarar olika steg i skapandet av astrofysikaliska objekt.

Föreläsningen ingår i en serie av årliga Alfvénföreläsningar som ges till minne av KTH-professorn Hannes Alfvén som erhöll Nobelpriset i fysik 1970. Ekonomiskt stöds före-läsningen av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, genom dess Nobelkommitté för fysik.

​​​​​​​Inbjudan​​​​​​​ (pdf 5.2 MB) ​​​​​​​

Kontakt

2017-06-07T13:00 2017-06-07T14:00 Alfvénföreläsningen 2017 Alfvénföreläsningen 2017
Top page top