Skip to main content

Disclaimer för personliga webbsidor

Webbsidan som refererar till denna sida är en personlig webbsida.

Webbsidor inom KTH som länkar till denna sida är att betrakta som personliga webbsidor. Åsikter och påståenden som framförs på sådana sidor, direkt eller via länkar till andra sidor (med undantag av officiella KTH-webbsidor), skall inte betraktas som KTH:s.

KTH Taggar:
Belongs to: Välkommen till KTH
Last changed: Jun 28, 2010