Skip to main content

Lättare att hitta olja

Published Aug 31, 2009

Forskare vid KTH har kunnat bevisa att fossiler från djur och växter inte behövs för att råolja och naturgas ska genereras. Resultatet är omtumlande eftersom det dels innebär att det blir mycket enklare att hitta dessa energikällor, dels att de återfinns över hela jordklotet.

– Med hjälp av vår forskning vet vi till och med var olja skulle kunna hittas i Sverige, säger Vladimir Kutcherov, professor vid avdelningen för energiteknik på KTH i Stockholm.

Tillsammans med två forskarkollegor har Vladimir Kutcherov simulerat den process med tryck och värme som förekommer naturligt i jordklotets inre lager. Den process som genererar kolväten, den primära beståndsdelen i olja och naturgas.

Enligt Vladimir Kutcherov är resultatet en tydlig indikation att på oljan inte är på väg att ta slut, vilket forskare och experter på området länge befarat.

Han tillägger att det inte finns en chans att fossil olja med hjälp av gravitation eller andra krafter har kunnat sippra ner till 10,5 kilometers djup under exempelvis Mexikanska golfen. Detta är enligt Vladimir Kutcherov, vid sidan av hans egna forskningsresultat, ytterligare ett bevis för energikällornas uppkomst – att de kan uppstå på annan väg än via fossiler. Något som varit föremål för en livlig diskussion bland forskare under en längre tid.

– Det råder ingen tvekan om att vår forskning bevisar att råolja och naturgas uppstår utan inblandning av fossiler. Alla typer av bergarter kan utgöra depåer för olja, säger Vladimir Kutcherov och tillägger att det gäller för landområden som hittills är outforskade när det gäller dessa energikällor.

Men upptäckten har fler positiva sidor. Träffsäkerheten när det gäller för att hitta olja ökar dramatiskt – från 20 till 70 procent. Då borrning efter olja och naturgas är en mycket dyr process förändras kostnadsbilden rejält för
petroleumbolagen, och i slutändan förmodligen även för slutkonsumenten.

– Det handlar om många miljarder kronor i besparingar, säger Vladimir Kutcherov.

För att identifiera var det är värt att borra efter naturgas och olja har Vladimir Kutcherov via sin forskning kommit fram till en ny metod. Den går ut på att jordklotet delas in i ett finmaskigt rutnät. Rutnätet motsvarar sprickor, så kallade ”migration channels”, genom underliggande lager under jordskorpan. Där dessa sprickor möts, där är det lämpligt att borra.

Enligt Vladimir Kutcherov är forskningsresultatet mycket viktigt, inte minst som 61 procent av världens energikonsumtion i dag baseras på råolja och naturgas.

Nästa steg i forskningsarbetet blir fler experiment men framför allt att förfina metoden gör det lättare att hitta ställen där det är lämpligt att borra efter olja och naturgas.

Vladimir Kutcherov, Anton Kolesnikov och Alexander Goncharovs forskningsarbete publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, volym 2, augusti.

För mer information, kontakta Vladimir Kutcherov på vladimir.kutcherov@indek.kth.se eller 08-790 85 07.

Peter Larsson