Vår forskningsprofil

Forskningen vid Skolan för teknik och hälsa ska i ett brett perspektiv främja hälsa och förebygga ohälsa.

Bild på medicinteknisk utrustning

Gemensamt för de forskningsprojekt som bedrivs är att de placerar människan i centrum med fokus på förbättrad livskvalitet. Forskningen kan handla om multidisciplinära studier på olika nivåer, alltifrån molekyler och celler till enskilda individer och komplexa system.

Resultaten har betydelse dels vad gäller det vetenskapliga innehållet, dels för tillämpningar som kommer till nytta för förbättrad hälsa och som hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Bättre och fördjupade kunskaper om mänskliga aktiviteter, teknik och omgivningsmiljö medför nya lösningar och tillämpningar inom bland annat medicinsk teknik, ergonomi och logistik inom hälso- och sjukvården.

Centrumbildningar

Vid Skolan för teknik och hälsa finns även centrumbildningar.

Jonassons centrum för medicinsk avbildning.Centret inrättades 2014 efter en donation av Kerstin och Rune Jonasson. Centrets övergripande målsättning är att sjukvård, teknik och forskning i regionen ska bli världsledande i bildfunktion.

Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC. SAPC inrättades vid årsskiftet 2012-2013 och har som övergripande målsättning att utöva och stödja forskning, utveckling och undervisning som syftar till att befrämja medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. SAPC är beläget i Solna.

Till sidans topp