Människa och kommunikation

Människa och kommunikation är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar områden inom informatik och logistik, patientsäkerhet samt säkerhet och hälsa. Enheten bildades efter omorganisation 1 juli 2013.

Till sidans topp