Människa och kommunikation

Människa och kommunikation är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar områden inom informatik och logistik, patientsäkerhet samt säkerhet och hälsa. Enheten bildades efter omorganisation 1 juli 2013.

Området är tvärvetenskapligt och kräver kunskap från flera vetenskapsområden för att belysa interaktionen mellan människa, teknik och organisation och implikationerna för hälso- och sjukvården.

Forskningen är inriktad mot informationsstruktur, management och logistik, e-hälsa i allmänhet och hur sociala medier påverkar hälso- och sjukvård och omvårdnad. Andra områden är hur den nationella informationen ska tillämpas i sjukvården och även hur standarder för sjukvårdsinformatik ska leda till förbättringar för sjukvården och patientsäkerheten.

Till sidans topp