Logistik och informatik i vård och omsorg

En angreppssätt på tillhandahållandet av hälso- och sjukvård med inriktning mot komplexa system.

Till sidans topp