Vi arbetar för att skapa hållbara och fungerande system i hälso- och sjukvården där människan är måttet på hur väl detta lyckas. Forskningen är ett samarbete mellan KTH, Skolan för Teknik och Hälsa och Röda korsets högskola.  Här kombineras ett omvårdnadsperspektiv med teknikutveckling med särskild betoning på människors aktiva medverkan i innovationsprocesser, implementering och utvärdering.   

En nyligen genomförd utvärdering av en duschrobot, genomförd av Louise Axzell som är nyutexaminerad sjuksköterska från RKH.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Till sidans topp