Medicinsk teknik

Avdelningen Medicinsk teknik består av sex enheter som bedriver forskning och undervisning inom sinsemellan närbesläktade områden.

Sex utbildningsprogram bedrivs inom avdelningen: Medicinsk teknik 300 hp, Medicinsk teknik 180 hp, Datateknik 180 hp, Elektroteknik 180 hp, Tekniskt Basår 60 hp och Teknisk Bastermin (basår, termin 2) 30 hp. Utöver detta hålls även vidareutbildningskurser och kurser på doktorandnivå.

De enheter som ingår i avdelningen Medicinsk teknik är: Medicinsk bildteknik, Medicinsk bildbehandling och visualisering, Neuronik, Strukturell bioteknik, Grundläggande naturvetenskap, samt Data- och Elektroteknik. För mer information om respektive enhet, använd länkarna till vänster.

Kontakt:

T.f. avdelningschef:
Örjan Smedby
08-790 96 20

Till sidans topp