Medicinsk bildbehandling och visualisering

Vi arbetar med metoder för att med hjälp av datorer bearbeta bilder som tagits med olika former av bildmedicinsk utrustning.

Bildmedicinska metoder som röntgen, datortomografi, magnetkamera och ultraljud används i sjukvård och i medicinsk forskning för att ställa diagnoser och för att utvärdera vilken effekt olika behandlingar har. Enheten för medicinsk bildbehandling och visualisering försöker finna nya sätt att med hjälp av datorer göra denna analys säkrare och mer exakt.

Ett viktigt mål är hitta nya mätmetoder för kärlsjukdomar, benskörhet, tumörer och demenssjukdomar (kvantitativ bildanalys). Ett annat mål är att presentera bilderna på ett så effektivt sätt som möjligt för läkare som skall ställa diagnos eller planera behandling (visualisering).

Till sidans topp