Medicinsk bildteknik

Enheten bedriver forskning i gränsområdet teknik och medicin. Fokus ligger på teknisk utveckling av nya metoder samt förbättring av befintliga metoder för diagnostik, monitorering och behandling i sjukvården.

Forskning i gränsområdet teknik och medicin

Stora satsningar görs inom området medicinska bildgivande system med flertalet projekt inom ultraljudsavbildning, transmissionsavbildning (röntgen, CT) och emissionsavbildning (gammakamera, SPECT och PET). Den nära kontakten med sjukvården, genom samarbeten med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, innebär att varje forskningsprojekt utgår från en klinisk relevant frågeställning och framtagandet av tekniska lösningar är integrerat med vårdsystemet.

Vår målsättning är att projekten som bedrivs på enheten ska komma patienten till nytta i form av säkrare och tidigare diagnos, med minimalt kirurgiskt ingrepp. Detta kan i slutänden innebära ett räddat liv eller förbättrad livskvalitet för den enskilda patienten. Vidare är en effektiv vård viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i takt med en ökande och mer vårdkrävande befolkning.

Till sidans topp