Studenterna tar fram smarta eluttag och kaffebryggare som kommunicerar

Publicerad 2017-06-09

Vad skiljer smarta kaffebryggare och parkeringsplatser från vanliga? Slutet på vårterminen innebär att ingenjörsklasserna redovisar sina projektarbeten.

– Låt säga att du är på väg hem från jobbet och är sugen på kaffe. Tänk om du då via mobilen kan förkoka kaffe som är redo när du kommer in genom dörren.

Citatet är inte bara en framtidsvision, utan en ”smart kaffebryggare” som en av projektgrupperna arbetat fram i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik.

Genom att vara ansluten till WiFi kan kaffebryggaren styras från en mobiltelefon med hjälp av en inbyggd enkortsdator. Resultatet: En till sex koppar kaffe, vars styrka man själv kan styra.

Uppfinningen ska kunna installeras på kundens befintliga kaffebryggare. Apparaten må vara stor, men det är bara en prototyp som visar att metoden fungerar.

Fem grupper redovisar projektarbeten under förmiddagen. Förutom att arbetena är betygsgrundande finns det även ett tävlingsmoment. Det projekt som klassen anser är bäst vinner pris från lärarna.

En grupp har byggt en väderstation, som kan placeras på hustak. Väderstationen kan mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck och vindhastighet, för att sedan kommunicera informationen via en app.

Liknande tänk har gruppen som byggt en plantageövervakare. Den drivs av solceller och kan mäta temperatur, fukt och regnmängd, vilket ska kunna hjälpa jordbrukare och trädgårdsmästare att så och skörda vid rätt tillfälle.

Det fjärde projektarbetet har inriktat sig mer mot fordon, och är ett hjälpmedel för att motortrafikanter ska bli guidade fram till närmsta lediga plats på en parkering. Modellen är utvecklad med hjälp av ThingSpeak, en av flera Internet of Things som projektgrupperna använder under dagen.

Och så vinnaren. Smarta kaffebryggare, parkeringsplatser och vädertjänster i alla ära. Det projekt som imponerar mest på klassen är ett – eluttag.

Eluttaget, som är programmerat i Python och kommunicerar med Bluetooth, kan även det styras via en mobiltelefon. Syftet är att minimera den tid som hemmautrustning står i stand-by. Prototypen stänger av utrustning efter en viss tid, men ska i framtiden specifikt kunna känna av stand-by-läge.

– Prototypen har ett miljötänk som ligger rätt i tiden. Det är en produkt som kan säljas, och framför allt skulle den kunna sänka mig elkostnad, säger läraren Ibrahim Orhan.

På det stora hela är Ibrahim Orhan nöjd med vad studenterna har visat prov på under dagen.

– Projekten inkluderar hela kedjan som vi arbetar med – de visar prov på programmering, elektronik och kommunikation och hur allt kan samspela.

Text: Kenneth Carlsson

Till sidans topp