Dubbla examina - Civilingenjör med spets

Dubbla examina är en möjlighet att erhålla både en civilingenjörsexamen från KTH och en utländsk examen med motsvarande dignitet. Studenten reser ut efter årskurs tre och läser normalt två år inom en inriktning på värduniversitetet. Dubbeldiplomstudier ger gedigna kunskaper om landets språk och kultur, vilket är starkt meriterande för en framtida karriär i inter- och multinationella företag.

KTH är medlem i nätverket T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) - ett nätverk för ledande tekniska universitet i 20 länder. T.I.M.E. erbjuder den internationella arbetsmarknaden europeiska civilingenjörer och företagsledare med kulturell kompetens och akademisk excellens - Top Industrial Managers for Europe, helt enkelt. KTH har även avtal om dubbla examina med andra partneruniversitet.

För att bli uttagen till dubbeldiplomsstudier krävs ett medelbetyg på minst 4.0 samt avklarade obligatoriska kurser. Ansökan görs på samma sätt som för utbytesstudier och lämnas till internationella koordinatorn på ditt utbildningskansli i mitten av januari.

Exakt hur samarbetet om dubbla examina fungerar beror mycket på partneruniversitetet och vilken kompetensinriktning du väljer. Mer information om dubbla examina finns på respektive skolas hemsida.

Nedan följer en förteckning över universitet med vilka KTH har avtal om dubbla examina. Kontakta internationella koordinatorn vid ditt utbildningskansli för vidare information vad som bäst lämpar sig för din inriktning.

ABE, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

 • Samhällsbyggnad (S)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land  Universitet 
Italien    Politecnico di Milano  
   

BIO/CHE, Skolan för bioteknologi samt Skolan för kemiteknik

 • Bioteknik (BIO)
 • Kemi/Kemiteknik (K)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
Frankrike  ENSCP, Paris - École National Supérieure de Chimie de Paris 
  INPG, Grenoble - Institut National Polytechnique de Grenoble 
Italien  Politecnico di Milano 
  Politecnico di Torino 

CSC, Skolan för datavetenskap och kommunikation

 • Datateknik (D)
 • Medieteknik (MEDIA)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
Frankrike  École Centrale 
  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes 
  École Polytechnique, Paris 
  ENST, Paris - École Nationale Supérieure des Telecommunications 
  INPG, Grenoble - Institut National Polytechnique de Grenoble 
Italien  Politecnico di Milano 
  Politecnico di Torino 
Spanien  UPC, Barcelona - Universitat Polytécnica de Cataluna 
  UPM, Madrid - Universidad Polytècnica de Madrid 
Tyskland  TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt 
  TU München - Technische Universität München 
Schweiz  EPFL, Lausanne - École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

EES, Skolan för elektro- och systemteknik

 • Elektroteknik (E)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
Frankrike  École Centrale (I) 
  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes 
  École des Mines, Paris 
  INPG Grenoble - Institut National Polytechnique de Grenoble 
Italien  Politecnico di Milano 
Tyskland  TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt 
  TU München - Technische Universität München (P) 

ICT, Skolan för information och kommunikationsteknik

 • Informationsteknik (IT)
 • Mikroelektronik (ME)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
Frankrike  École Centrale 
  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes 
  École Polytechnique, Paris 
  INPG Grenoble - Institute National Polytechnique de Grenoble 
Italien  Politecnico di Milano 
Spanien  UPC Barcelona (Universitat Polytècnica de Cataluna) 
  UPM Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) 

ITM, Skolan för industriell ekonomi och management

 • Design och produktframtagning (P)
 • Industriell ekonomi (I)
 • Materialteknik (B)
 • Materialdesign (BD)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
   
Frankrike  École des Mines, Paris (samtliga) 
  INPG Grenoble - Institut National Polytechnique de Grenoble (samtliga) 
Italien  Politecnico di Milano (samtliga) 
  Politecnico di Torino (I) 
Tyskland  TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt (I) 
  TU München - Technische Universität München (M, P) 
Spanien  UPM Madrid - Universidad Politecnico Madrid (M, P, BD) 

SCI, Skolan för teknikvetenskap

 • Teknisk fysik (F)
 • Farkostteknik (T)
Partneruniversitet med avtal om dubbla examina
Land Universitet
Frankrike  École Centrale, 
  Paris, Nantes, Lille 
  Ecole des Mines, Paris 
  Ecole Polytechnique, Paris  
  ENAC Toulouse - École National de l'Aviation Civile (T) 
  ENSICA Toulouse - École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Constructions Aéronautiques  
  ENSIETA Brest - École Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques Aéronautiques (T) 
  INPG Grenoble - Institut National Polytechnique de Grenoble 
  SUPEARO Toulouse - École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace 
Italien  Politecnico di Milano 
  Politecnico di Torino 
Tyskland  TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt (F) 
  TU München - Technische Universität München (T) 
Till sidans topp