Partnerföretag

Future Female Leader Award har delats ut av KTH Näringslivssamverkan i samarbete med flertalet framstående partnerföretag. 2013 deltog 8 företag i tävlingen

Scania

Logotype Scania

"Scania behöver fler kvinnliga ledare med högre teknisk examen. Priset Future Female Leader Award är för oss ett sätt att stödja unga, ambitiösa och drivande kvinnliga teknologer att locka med sig fler kvinnor till KTH och att uppmärksamma dessa för deras insats i en traditionellt mycket manlig miljö".

Leif Östling, vice ordförande Scanias styrelse

Astra Zeneca

Logotype AstraZeneca

"AstraZeneca är ett företag som arbetar med människors hälsa och livskvalitet. Som ett forskande kunskapsföretag är vi starkt beroende av att kunna rekrytera kompetenta medarbetare med naturvetenskaplig inriktning. Vi inser värdet av en jämn könsfördelning på alla nivåer i företaget. Kvinnliga akademiker är en stor framtida potential som vi måste ta vara på och utveckla om vi som företag skall kunna möta morgondagens krav. Vi ser gärna kvinnor på ledande poster, både inom forskning och utveckling och produktion".

Christer Köhler, Head of Global Discovery

Ericsson

Logotype Ericsson

"Jag förespråkar mångfald, och bygger alltid mina team med detta i åtanke - det stimulerar kreativiteten och produktiviteten. Vi uppnår helt enkelt bättre resultat, och jag välkomnar varmt fler kvinnor in i det som fortfarande - framför allt i i västvärlden - är en mansdominerad värld."

Hans Vestberg, VD

Sandvik

Logotype Sandvik

"Sandvik har som målsättning att bli ett företag med stor mångfald där alla ges möjlighet att utvecklas. Vi anser att vi har fantastiskt intressanta karriärer, i Sverige och utomlands, att erbjuda inom vårt företag. Därför deltar vi i FFLA"

Olof Faxander, VD

Electrolux

Logotype Electrolux

"Vi på Electrolux stödjer Future Female Leader Award för att vi vill ha de bästa medarbetarna i världen. Kvinnor köper och använder våra produkter, därför är det speciellt viktigt med kvinnor i ledande ställning i vårt företag. Vi har redan 40 % kvinnor i vår styrelse".

Hans Stråberg, VD

Skanska

Logotype Skanska

"Vi behöver fler kompetenta kvinnor i näringslivet - inte minst i byggbranschen. Jag är övertygad om att rekrytering av fler kvinnor har en positiv effekt på våra affärer och på vårt ständigt pågående arbete med att förbättra branschens anseende".

Anders Danielsson, VD Skanska Sverige AB

Fortum

Logotype Fortum

"Traditionellt sätt har ingenjörsyrket varit en mansdominerad värld, och vi behöver tillsammans skapa incitament för att uppmuntra teknikintresserade kvinnor till ledande befattningar. Female Future Leader Award är ett bra initiativ som lyfter fram kvinnliga akademikers stora potential, drivkraft och kreativitet".

Per Langer, VD, Fortum Sverige

TeliaSonera

"TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och  miljövänligt sätt. Vi är övertygade om att de 44% kvinnor som redan idag är anställda hos oss, på olika nivåer från Norge till Nepal, är en del av vår framgångsfaktor. TeliaSonera har valt att aktivt delta i FFLA för att lägga en god grund för fler kvinnor att skapa en intressant och spännande karriär i teknikens framkant och för att vi även i framtiden ska kunna fortsätta stärka vår position som ett serviceföretag i världsklass."

Lars Nyberg, President and Chief Executive Officer

______________________________________________________________

I samarbete med:

Proximo grundades år 2008 av chefsrekryteringsföretaget Headlight International som hade noterat en stark efterfrågan på ett kvalitativt alternativ för rekryteringar inom middle management- och  specialistsegmentet. Proximos affärsidé är att erbjuda ett högkvalitativt, professionellt och personligt alternativ inom detta segment.    

Kvinnokompetnesen

Kvinnokompetensen är ett företag som under många år jobbat med individuella träningsprogram för chefer och ledare. De är kända för att sporra kvinnor och män till verklig framgång i det egna ledar-och affärsuppdraget! Det är med stolthet som Kvinnokompetensen sponsrar vår vinnande FFLA-finalist med ett karriärutvecklingsprogram innehållande bl.a en personlig varumärkescoaching under ca 3 månader.

Till sidans topp