Till innehåll på sidan

En trygg studiemiljö under covid-19

KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att minska smittspridning av covid-19. KTH har campus öppet men med vissa begränsningar. För att få en minskad smittspridning, fortsätta kunna hålla KTH:s lokaler öppna och skapa en trygg studiemiljö behöver alla på KTH följa gemensamma regler och rekommendationer.

Förlängd ändring av rekommendationer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholmsregionen den 30 oktober har vissa temporära förändringar av KTH:s rekommendationer införts. Dessa förlängs nu att gälla till och med 31 december 2020.

De studenter som inte har schemalagd undervisning på campus eller laborationer uppmanas att sitta hemma och plugga i stället och därmed undvika att åka in till campus.

KTH:s lokaler är öppna men kan komma att begränsas i fråga om öppettider och tillgänglighet. Läs mer här vad som gäller för biblioteket  och KTH Entré .

KTH:s verksamhet omfattas inte av regeringens senaste förslag till förordning om max åtta personer för allmänna sammankomster.

Hjälp till att minska smittspridningen

 • Håll avstånd till andra människor och undvik trängsel.

 • Följ de anvisningar som gäller i lokaler

 • Möblera inte om i salar. Möbleringen i KTH:s salar är anpassad för att vara så smittsäker som möjligt. 

 • Stanna hemma om du är det minsta sjuk och om du bor med någon som är bekräftat smittad med covid-19. Om du börjar känna sjukdomssymptom när du är på campus, åk hem direkt.

 • Välj andra färdsätt än kollektivtrafik i första hand och undvik rusningstrafik.

Regionala råd och restriktioner för Stockholm hos Krisinformation.se

KTH:s anpassningar av undervisning och lokaler

 • Receptioner och diskar har utrustats med skydd av plexiglas.

 • Skyltar och dekaler i golvet uppmanar alla att hålla avstånd till varandra

 • Information om hur lokaler ska möbleras har anslagits på lämpliga platser.

 • Storlek på grupper anpassas till lokaler och verksamheter till exempel genom schemaläggning och planering av undervisning.

 • Handsprit görs tillgängligt i undervisningslokaler och andra lokaler där folk samlas.

 • Utökad städning på samtliga toaletter

 • Ledstänger och dörrhandtag torkas av regelbundet med desinfektionsmedel.
   

Regler och rekommendationer på denna sida kan komma att ändras till följd av regeringen och andra myndigheters rekommendationer och beslut.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-11-17