Till innehåll på sidan

Examensbenämning vid KTH

Grundnivå

(Tabellen visar examensbenämning på svenska med engelsk översättning).

Grundnivå First cycle
Högskoleexamen 120 hp Higher Education Diploma (120 hp/120 credits)
Högskoleingenjörsexamen 180 hp Bachelor of Science in Engineering (180 hp/180 credits)
Teknologie kandidatexamen 180 hp Bachelor of Science (180 hp/180 credits)

Avancerad nivå

(Tabellen visar examensbenämning på svenska med engelsk översättning).

Avancerad nivå Second cycle
Arkitektexamen 300 hp Master of Architecture, ( 300 hp/300 credits)
Civilingenjörsexamen 300 hp Master of Science in Engineering, (300 hp/300 credits)
Teknologie masterexamen (120hp) Master of Science (120 hp/120 credits)
Teknologie magisterexamen (60hp) Master of Science (60 hp/60 credits)

Forskarnivå

(Tabellen visar examensbenämning på svenska med engelsk översättning).

Forskarnivå Third cycle
Teknologie doktorsexamen Doctor of Philosophy
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Engineering
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy

Generella examina, examensbenämningar

Grund- och avancerad nivå före 2007-07-01 (1993 års examensordning)

  • Högskoleexamen inom
  • Teknologie kandidatexamen inom huvudämnet…
  • Teknologie magisterexamen inom huvudämnet…
  • Magisterexamen med inriktning mot …

Grund- och avancerad nivå från 2007-07-01 (2007 års examensordning)

  • Högskoleexamen
  • Teknologie kandidatexamen
  • Teknologie mastererexamen
  • Teknologie magisterexamen
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-06