Till innehåll på sidan

Examensbilagan/Diploma Supplement

Från och med den 1 januari 2003 ska alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS), som beskriver bland annat innehåll och omfattning hos den utbildning som lett fram till examen. Diploma Supplement ska underlätta erkännande av högskoleutbildningar inom hela Europa, och även andra delar av världen, såväl i den akademiska världen som i yrkeslivet. Avsikten är att göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement utfärdas automatiskt tillsammans med examensbeviset och är gratis.

Vad är examensbilagan/Diploma Supplement?

Examensbilagan är:

  • en bilaga till examensbevis som kostnadsfritt utfärdas av ett universitet eller en högskola
  • ett instrument för information om det svenska högskolesystemet som ska underlätta för högskoleutbildade att studera eller arbeta i Europa
  • en exakt och enkel informationskälla som ökar förståelsen av individuella examina och dokument
  • ett dokument som alltid utfärdas på engelska.

Examensbilagan är inte:

  • en ersättning för det egentliga examensbeviset utan en bilaga till detta
  • något som automatiskt garanterar att en utbildning erkänns
  • en meritförteckning (CV).

Läs mer om Diploma Supplement

Har du redan ett examensbevis från KTH kan du komplettera det med Diploma Supplement och Studieintyg/Transcript of Records.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-06