Till innehåll på sidan

Huvudområden i kandidat- och magisterexamina på KTH

För att kunna utfärda kandidatexamen samt magisterexamen enligt de regler som finns i högskoleförordningen måste huvudområden för dessa examina finnas inrättade.

Enligt beslut av Fakultetsnämnden på KTH den 2009-11-24 gäller från och med 2010-07-01 följande huvudområden för generell examen (kandidatexamen) på grundnivå:

Huvudområden för generell examen på grundnivå

(Tabellen visar huvudområdena på svenska med engelsk översättning och datum för inrättande).

Huvudområde Major Inrättat/Established
Arkitektur Architecture 2009-11-24 
Teknik Technology 2009-11-24 

Enligt beslut av Fakultetsnämnden på KTH den 2009-11-24 gäller från och med 2010-07-01 följande huvudområden för generella examina (masterexamen och magisterexamen) på avancerad nivå:

Huvudområden för generell examen på avancerad nivå

(Tabellen visar huvudområdena på svenska med engelsk översättning och datum för inrättande).

Huvudområde Major Inrättat/Established
Arkitektur  Architecture  2002-12-03 
Bioteknik Biotechnology  2003-04-22 
Datalogi och datateknik Computer Science and Engineering 2009-11-24 
Elektroteknik Electrical Engineering  2002-12-03 
Industriell ekonomi Industrial Management  2003-04-22 
Informations- och kommunikationsteknik Information and Communication Technology 2009-11-24 
Kemiteknik Chemical Science and Engineering 2009-11-24 
Maskinteknik Mechanical Engineering  2003-04-22 
Matematik  Mathematics  2002-12-03 
Materialteknik Materials Science and Engineering 2009-11-24 
Medicinsk teknik  Medical Engineering 2008-09-02 
Miljöteknik Environmental Engineering 2009-11-24 
Samhällsbyggnad  The Built Environment 2002-12-03 
Teknik och ekonomi Technology and Economics 2009-11-24 
Teknik och hälsa Technology and Health 2009-11-24 
Teknik och lärande  Technology and Learning 2008-09-02 
Teknik och management Technology and Management 2009-11-24 
Teknisk fysik Engineering Physics 2009-11-24 

Beslut om nya huvudområden gäller för studier som påbörjas från och med 2010-07-01. För studier som påbörjats tidigare gäller huvudområden enligt ovan, men det finns även möjlighet att använda huvudområden enligt tidigare beslut.

Fram till 2010-06-30 fanns följande huvudområden inrättade vid KTH

(Tabellen visar huvudområdena på svenska med engelsk översättning och datum för inrättande).

Huvudämne Major subjects Inrättat /Established
Arkitektur Architecture 2002-12-03
Bioteknik Biotechnology 2003-04-22
Elektroteknik Electrical Engineering 2002-12-03
Fysik Physics 2002-12-03
Industriell ekonomi Industrial Management 2003-04-22
Informationsteknik Information Technology 2002-12-03
Kemi & kemitteknik Chemistry and Chemical Engineering 2002-12-03
Maskinteknik Mechanical Engineering 2003-04-22
Matematik Mathematics 2002-12-03
Materialvetenskap Materials Science and Engineering 2003-04-22
Medicinsk teknik Medical Engineering 2008-09-02
Samhällsbyggnad The Built Environment 2002-12-03
Teknik och lärande Technology and Learning 2008-09-02
Teknik och management Engineering and Management 2008-10-14
(endast examina på grundnivå) (first cycle studies only)  
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-06