Till innehåll på sidan

Kursbevis och studieintyg

Här hittar du information om hur du gör för att beställa ett kursbevis eller studieintyg.

Kursbevis

Enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 20 § har ”en student som har fått en kurs godkänd skall på begäran få kursbevis av högskolan.”

Kursbevis är ett bevis på att studenten har genomgått en kurs med godkänt resultat. Kursbevis riktar sig i första hand till studenter som läser kurser som en fristående kurs, uppdragsutbildningskurs eller fort- och vidareutbildningskurs.

Är du programstuderande och behöver ett intyg för en viss kurs, så kan du istället själv skriva ut det intyg du behöver som t.ex. ett ”Resultatintyg”, se Intyg .

Hur beställer jag ett kursbevis?

Du beställer ett kursbevis för en kurs med godkänt resultat genom att skicka ett mejl till info@kth.se . Ange ditt namn och vilken kurskod det gäller, samt vilken termin du läste kursen.

Kan jag få ett kursbevis med flera kurser?

Kursbeviset är för en kurs, har du läst flera kurser så får du beställa ett kursbevis per kurs. Du kan beställa dem i samma ärende.

Vilka kurser kan jag ta med i kursbeviset?

Endast kurser lästa och avklarade vid KTH kan ingå i kursbeviset.

Hur skickas kursbeviset?

Kursbeviset är digitalt och skickas till den e-postadress som finns angiven i Ladok. Kontrollera vilken epost du har angiven under ”Mina uppgifter”. Om du inte har tillgång till inloggningsuppgifter och du har ett svenskt personnummer, kan du skapa ett eduID  för inloggning till ”Ladok för studenter”. Se mer info i Frågor och svar om Ladok

Kan jag få ett nytt kursbevis?

Vi utfärdar inte kursbeviset flera gånger, men har du tidigare fått ett kursbevis (från november 2021) och behöver ha filen igen, så skickar du ett mejl till info@kth.se  och beställer filen på nytt.

Intyg

Via studenttjänsten Ladok för studenter kan du bland annat se resultat på dina kurser, kursregistrera dig, göra en tentamensanmälan, skriva ut intyg och ansöka om examensbevis. Uppgifterna hämtas från Ladok , vårt studiedokumentationssystem. I personliga menyn och "Tjänster" och "Ladok för studenter" så finns länkar till systemet.

Ladok för studenter

De intyg du kan hämta ner och skriva ut (på svenska eller på engelska) är:

  • Intyg över förväntat deltagande
  • Nationellt resultatintyg (samlat intyg över dina högskolestudier i Sverige)
  • Registreringsintyg
  • Resultatintyg

Mer information om intyg i Ladok

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-12-03