Till innehåll på sidan

Två eller flera examina

Studerande med en och samma kombination av kurser uppfyller villkor för såväl yrkesexamen som generell examen skall den examen utfärdas som önskas av den studerande. Ansöker den studerande om såväl yrkesexamen som generell examen utfärdas ett examensbevis för varje examen. Civilingenjörsstudenter som har uppfyllt kursfodringarna för en kandidatexamen uppmanas att snarast möjligt ansöka om en sådan.

Två eller flera examina, villkor

  • Två eller flera civilingenjörsexamina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram (teknikområde) uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 90 högskolepoäng i de avslutande delarna av utbildningen (inkl 30 högskolepoäng examensarbete).
  • Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram (teknikområde) uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 60 högskolepoäng i de avslutande delarna av utbildningen (inkl 15 högskolepoäng examensarbete).
  • Två eller flera masterexamina utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 90 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete). I de fall masterexamen inte grundar sig på studier inom ett utbildningsprogram gäller att ingående kurser måste skilja sig med minst 90 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete).
  • Två eller flera magisterexamina utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 45 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete). I de fall magisterexamen inte grundar sig på studier inom ett utbildningsprogram gäller att ingående kurser måste skilja sig med minst 45 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete).
  • Två eller flera kandidatexamina utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 60 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete). I de fall kandidatexamen inte grundar sig på studier inom ett utbildningsprogram som leder till kandidatexamen gäller att ingående kurser måste skilja sig med minst 60 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete).
  • Två eller flera högskoleexamina utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 40 högskolepoäng (inkl examensarbete). I de fall högskoleexamen inte grundar sig på studier inom ett utbildningsprogram gäller att ingående kurser måste skilja sig med minst 40 högskolepoäng (inkl examensarbete). 
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Examensgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-06