Till innehåll på sidan

Vidimering av handlingar

Alla handlingar som lämnas in till KTH måste vara originaldokument eller vidimerade (bestyrkta) kopior av originalhandlingarna.

Om man lämnar in kopior av en originalhandling skall den person som vidimerar (intygar kopians äkthet) ha sett originalhandlingen. Dokument kan också intygas av det utfärdande universitetet (motsvarande), en svensk ambassad/konsulat eller notarius publicus (lansstyrelsen.se) .

En auktoriserad översättare måste använda företagets (motsvarande) stämpel samt skriva sitt namn på varje sida. Översättningar kan endast göras av en auktoriserad översättare (utsedd av Kammarkollegiet).

Hitta översättare (kammarkollegiet.se)

Översättningar krävs för alla dokument på andra språk än engelska, tyska, franska, spanska eller de nordiska språken.