CV

Ett CV är en kortfattad beskrivning av dina tidigare erfarenheter som är relevanta för den arbetsgivaren som du söker jobb hos. Du kan skapa ett grund-CV som du alltid utgår ifrån, men du bör alltid anpassa ditt CV efter varje tjänst som du söker.

Hur börjar jag?

Om du redan har ett färdigt CV kan det räcka med att ladda ner checklistan nedan och kontrollera att du tänkt på allt.


CV Checklista (pdf 30 kB)

Vill du börja från grunden kan följa stegen här nedan. Sök även efter olika sorters CV på internet för att se om du hittar en layout som passar dig och för att få inspiration.

På denna hemsida kan du hitta en passande layout och få andra tips: CV-mallen

Steg 1. Omfattning, layout och typsnitt
Ett CV bör vara 1 sida långt och max 2 sidor långt. Tryck inte ihop texten utan försök göra det luftigt. Läs annonsen noga, lägg tonvikt på det som matchar den och tona ned resten i din livshistoria. Kom ihåg att det enda arbetsgivaren är intresserad av är att se om du kan passa för tjänsten och företaget.

Blanda inte flera olika typsnitt utan håll dig till högst två stycken, ett för rubriker och ett för övrig brödtext. Var noga med att skilja ut rubrikerna från övrig information. Använd helst inte alltför speciella typsnitt utan tänk på att det ska gå snabbt att läsa.

Steg 2. Kontaktuppgifter
Börja nu med att skriva dina kontaktuppgifter. Sätt dem gärna i ett sidhuvud eller i en sidfot så försäkrar du dig om att de kommer med på båda sidorna i ditt CV. Du ska inte ta med hela ditt personnummer eller civilstånd. Tänk också på att lämna endast ett telefonnummer och en mailadress, förslagsvis din kth-adress. Använd absolut inte ett företags mailadress. Nu kan du gå igenom CV:t rubrik för rubrik. Jämför gärna med CV-exemplet.

Steg 3. Målsättning
Vad betyder den här rubriken egentligen och måste den vara med? Här kan du skriva kort vilka karriärplaner du har, vad du vill inrikta dig mot och vilken roll du skulle vilja prova på. Många studenter upplever dock att det är svårt att veta något om detta, t.ex. i början av studierna eller innan du provat på att jobba i ditt yrke. Det finns också risk att bli för vag. Skriv t.ex. inte ” Jag vill ha ett kul jobb där jag kan utvecklas som människa…”. Försök att vara specifik. Är det svårt? Strunta då i att ta med denna del eller vänta med den tills du är klar med de andra delarna i ditt CV. Gå nu till rubriken Utbildning.

Steg 4. Utbildning
Ta bara med högskoleutbildningar under denna rubrik. Övriga kurser kan du ha under rubriken ”Övrigt” i ditt CV. Börja med att skriva ner din senaste utbildning, eller den som pågår. Fortsätt sedan bakåt i bakvänd kronologisk ordning. Beskriv gärna kort vad din utbildning på KTH ska leda till och något om de viktigaste kurserna. Cirka 2-3 rader räcker. Ett tips är att titta i KTH:s kurskatalog. Hur beskrivs din utbildning där? Ta inte med betyg och undvik förkortningar som utomstående kan ha svårt att förstå.

Steg 5. Arbetslivserfarenhet
Sedan ska du beskriva din arbetslivserfarenhet. Även här ska du gå baklänges i tiden, så börja med din senaste eller pågående anställning. Många studenter undrar om det betyder något att ha jobbat på restaurang eller i butik när de söker jobb som ingenjörer eller arkitekter. Vid sidan av rent tekniska kunskaper efterfrågas egenskaper och generella färdigheter för arbetslivet. Kanske kräver jobbet att du ska vara bra på samarbete, på att kommunicera, skriva, vara noggrann, entusiastisk, analytisk m.m. Mycket av det här utvecklar du genom alla typer av jobb. Använd gärna den här arbetsmodellen när du beskriver din arbetslivserfarenhet.

Hur beskriver jag mina erfarenheter?

Beskriv arbetsuppgiften:

  • Vad gjorde du?
  • Vad blev resultatet?
  • Vilka egenskaper använde du?
  • Vad lärde du dig?

 

Steg 6. Förtroendeuppdrag/ ideellt arbete
Du har säkert andra meriter också. Kanske medlemskap i någon förening, ett engagemang utanför studierna eller i någon kåraktivitet. Även här utvecklar du färdigheter som arbetsgivare har glädje av, t ex att samarbeta, leda andra, organisera, kreativitet m.m. Då är det viktigt att sätta ord på det. Den här delen kan vara särskilt värdefull om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Du kan använda modellen ovan även när du beskriver dessa erfarenheter.

Steg 7. Språkkunskaper
När det gäller språkkunskaper är det lätt hänt att göra en allt för subjektiv och godtycklig bedömning av dina kunskaper. Försök sätta dina kunskaper i relation till ditt modersmål, t.ex. i någon form av skala.

Steg 8. IT-kunskaper
När du ska beskriva IT-kunskaper är det extra viktigt att underlätta för läsaren. Istället för att bara skriva en enda lista kan du gruppera färdigheterna, t.ex. i underrubrikerna programmeringsspråk, mjukvarukompetens, databas kunskaper, applikationer, program etc. Ta med allt t.ex. Office, Matlab och GIS.

Steg 9. Övriga meriter
Nu börjar det bli dags att runda av. Under den här rubriken kan du samla övriga meriter t.ex. kurser som inte hör till högskolan, körkort, certifikat eller stipendier. Du kan lägga till något om intressen också.

Steg 10. Referenser 
När du söker jobb är det viktigt att ha ett par personer, helst arbetsledare och chefer, som kan intyga att det du sagt i din ansökan och på intervjun stämmer. I CV:t kan du nämna att du har referenser och att de kan lämnas på begäran. Ta alltså inte med referenspersonernas kontaktuppgifter direkt i ditt CV. Detta dels eftersom arbetsgivare kontaktar dessa först efter intervjun, dels därför att du vill kunna berätta för referenspersonerna själv att de kan komma att bli kontaktade.

Till sist...

Ska jag ha ett foto i mitt CV?
När du söker arbete i Sverige så är det valfritt. Väljer du att ta med det så tänk på att använda ett foto som ser representativt ut. Använd t.ex. inte ett foto från en fest. Var beredd på att andra CV-kulturer gäller i andra länder. I vissa länder anses det konstigt att inte ha med ett foto och i andra länder bör du absolut inte ha det.

Anpassa ditt CV efter varje tjänst du söker.
Du kan utgå från ditt grund-CV och sedan läsa annonsen noga och ta fasta på det som efterfrågas. Tona ner det som inte är viktigt för tjänsten och lyft fram det som är viktigt. Skicka aldrig ut massansökningar. Arbetsgivaren märker direkt om det är fråga om det.

Korrektur läs
Ett CV som innehåller flera stavfel och har otydlig layout riskerar att förbli oläst så var noga med den sista finishen.

Granska ditt CV
Jobba gärna tillsammans med någon som också skriver CV. Ta hjälp av varandra. Titta gärna igenom checklistan, som du hittar högst upp på denna sida, innan du skickar ditt CV. Om du behöver mer stöd så ta kontakt med oss på Karriär då vi gärna hjälper till med CV-granskning. Du är även välkommen på vår drop-in.