Till innehåll på sidan

Söka jobb i Sverige framgångsrikt; ur en internationell students synvinkel

Anindya flyttade från Indien till London för att studera en Master inom Software Engineering. Därefter flyttade han till Estland för sin doktorsexamen inom datavetenskap och därefter gick flytten till Sverige för en tjänst som postdok vid Uppsala universitet.

Tid: To 2021-05-06 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Föreläsare: Anindya, tidigare internationell student och Senior Data Scientist på Store Enso

Efter att ha haft en lång och mångsidig akademisk karriär bestämde han sig för att söka arbeta inom industrin. Idag arbetar Anindya på Stora Enso som Senior Data Scientist. Under denna presentation kommer Anindya att dela med sig av sin resa från den akademiska världen till den svenska industrin. Han kommer att dela några användbara tips för att söka arbete i Sverige som internationell student.

Bl.a. rekryteringsprocesser från stora svenska företag, som t.ex. Stora Enso, Astra Zeneca och Volvo, där han framgångsrikt blev erbjuden arbete.

  • Vad är de viktigaste förberedelserna som krävs för att kunna ge 100% i en intervju?
  • Vilken typ av intervjufrågor ställer rekryterarna?
  • Hur fungerar en caseintervju?

Anmälan