Min karriärutveckling

Vill du börja förbereda dig inför din karriär redan under studietiden? Du kan sätta igång redan idag. I åtta olika delmoment kan du lära känna dig själv och det yrkesliv som lockar just dig efter din examen. Välkommen!

Karriärutveckling innebär att ta reda på vad du behöver för att trivas och prestera i det långa loppet under ditt yrkesliv. Det handlar om att ta reda på mer om vem du är, vad du kan, vad du vill och hur du ska välja.

Du når varje del antingen via bilden ovan eller i menyn. Du kan själv välja att göra alla delar, eller välja ut de delar som är intressanta för dig.