Min karriärutveckling

Funderar du över din framtid och karriär? Vill du börja förbereda dig redan under studietiden? Du kan sätta igång redan idag. I åtta olika delmoment kan du lära känna dig själv och det yrkesliv som lockar just dig efter din examen. Välkommen!

Att komma igång

 • Vad är karriärutveckling? Karriärutveckling innebär att ta reda på vad du behöver för att trivas och prestera i det långa loppet under ditt yrkesliv. Det handlar om att ta reda på mer om vem du är, vad du kan, vad du vill och hur du ska välja.
   
 • Vad innebär det för mig som KTH-student? Även om du har valt en utbildning som snabbt leder till jobb kommer du att ställas inför många valmöjligheter när du lämnar studierna och går ut i arbetslivet. Det handlar inte om att hitta ett jobb utan om att hitta rätt jobb för dig.
   
 • Vad består det av? Karriärutveckling kan delas in i två områden. Du behöver arbeta både med ditt inre - Insikt - och med att undersöka omvärlden - Utsikt. Insikt handlar om att inventera dina tidigare val, egenskaper, drivkrafter, mål och visioner. Utsikt handlar om att ta reda på mer om yrkesrollen och arbetslivet, hitta effektiva sätt att leta jobb och skapa nätverk.
   
 • Hur går det till? Karriärutveckling för dig som KTH-student är uppbyggt kring åtta delar. Du går igenom delarna i din takt. Det kan vara en klok idé att inte göra allt i ett svep utan ta god tid på dig.
   
 • Vad innehåller varje del? Varje del inleds med Rekryteraren frågar där du ställs inför en fråga som vanligtvis dyker upp på en anställningsintervju. Frågorna är tänkta att sporra dig att ta reda på lämpliga svar och att göra övningar som hör till varje del. Övningarna är tänkta att skrivas ut och du behöver räkna med att lägga 20-40 minuter per övning. Du avslutar sedan varje del med att reflektera över det du gjort. I varje del kan du också inspireras av andras tankar och tips via text och film.
   
 • Hur lägger jag upp det? Ta gärna varje del i den ordning som presenteras, men gör förslagsvis en paus mellan området Insikt och Utsikt. Du kan också välja ut de delar som du behöver mest av och gå direkt till dem. När du befinner dig vid en del är det inte ovanligt att vilja gå tillbaka till en tidigare del och reflektera mer. Kanske får du t.ex. lättare för att sätta ord på vem du är och vad du vill först när du börjat utforska möjliga arbetsgivare och vice versa.
   
 • Hur navigerar jag? Du når varje del antingen via bilden ovan eller menyn till vänster.
Till sidans topp