Till innehåll på sidan

Söka jobb-guiden

Dessa sidor är framtagna för att hjälpa dig att skriva ditt CV, ansökningsbrev och förbereda dig inför anställningsintervjun. Det finns även flera sidor med andra söka-jobb-tips och en lista med jobbsökarlänkar och annonser riktade till KTH:s studenter.

Hur hittar jag jobb?

Svenskt näringslivs rekryteringsenkätundersökning  (2020), visar att företagen främst använder sig av informella kontakter när de rekryterar (63 %). Teknikutvecklingen och användandet av sociala medier och digitala plattformar ökar fortsatt. Mer än hälften av företagen uppger att de använder sociala medier som rekryteringsväg när man rekryterar medarbetare. Räknar man dessutom in svarsalternativet ”Andra internettjänster” blir det den mest använda rekryteringsvägen. Plattformar som Linkedin, Facebook, Instagram och Twitter kan också ses som en kombination av och förlängning av informella kontakter, nätverk och annonsering. Det är alltså en mycket god idé att ta vara på de kontakter du skapar på arbetsmarknadsdagar och i andra sammanhang under din studietid.

Större företag och medelstora företag använder dessutom rekryterings- och bemanningsföretag i större utsträckning. Användandet av rekryterings- och bemanningsföretag visar sig, likt sociala medier, ge en bra matchning. 69 procent svarar att man varit mycket nöjd eller ganska nöjd med rekryteringskanalen rekryterings- och bemanningsföretag. Ett tips är att skapa kontakter via KTH:s alumni nätverk på Linkedin där även studenter är välkomna som medlemmar.

Du når också flera jobbsajter från vår sida: Hitta jobba att söka .