Söka jobb-guiden

Dessa sidor är framtagna för att hjälpa dig att skriva ditt CV, ansökningsbrev och förbereda dig inför anställningsintervjun. Det finns även flera sidor med andra söka-jobb-tips och en lista med jobbsökarlänkar och annonser riktade till KTH:s studenter.

Förbered ditt jobbsökande

Här får du tips på hur du kan komma igång med att skriva ditt CV, ansökningsbrev, förbereda dig inför en anställningsintervju och att nätverka.

CV

Ansökningsbrev

Anställningsintervju

Att nätverka

Hur hittar jag jobb?

Svenskt näringslivs rekryteringsenkätundersökning  (2018), visar att företagen främst använder sig av informella kontakter när de rekryterar (66 %). Större företag använder i högre utsträckning än de mindre sociala medier vid rekrytering. Med sociala medier innefattas digitala plattformar såsom Linkedin, Facebook, Instagram och Twitter. De branscher som söker medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning tenderar även att i högre utsträckning använda sociala medier i kombination med andra internettjänster som rekryteringsvägar. 31 procent av företagen har prövat att rekrytera via rekryterings- och bemanningsföretag. Majoriteten av dessa var större företag. 

En nyhet för årets omgång av rekryteringsenkäten var den framtidsinriktade frågan ”Hur planerar ni att hantera kompetensbehovet på tre års sikt?”. På denna fråga svarade 63 procent av företagen att de tänkt rekrytera via egna nätverk eller andra kanaler. Det är alltså en mycket god idé att ta vara på de kontakter du kanske skapar på arbetsmarknadsdagar och i andra sammanhang. Ett tips är att skapa kontakter via KTH:s alumni nätverk där även studenter är välkomna som medlemmar. I KTH Exjobbportal hittar du exjobb och projektuppgifter men också traineeplatser och extrajobb. Du når också flera jobbsajter från vår sida Hitta jobba att söka .

KTH Alumnis LinkedIn group

KTH Exjobbportal