Anställningsavtal

När du erbjuds ett jobb ska du få ett skriftligt anställningsavtal som dels visar att du har fått anställningen och dels visar vilka villkor som gäller för din anställning. Detta är viktigt att ha om det skulle uppstå en tvist med arbetsgivaren om din anställning. Ditt anställningsavtal ska försäkra dig om viss lön, att du har en viss tjänst och eventuella särskilda villkor utöver de kollektivavtalsbaserade. Här kan du läsa mer om anställningsavtal.

Till Sveriges Ingenjörer