Anställningsintervju

I en intervjusituation ska du visa dig från din bästa sida och vara en bra säljare, samtidigt som du ska vara dig själv och försöka slappna av. Det är mycket att hantera på en gång. Du kan dock göra mycket för att känna dig mer trygg i situationen. Här får du tips på hur du steg för steg kan förbereda dig.

Hur förbereder jag mig?

Om du vill fördjupa dig kan du gå igenom de åtta stegen här nedan. Du lär dig vad du ska tänka på före intervjun, hur du hanterar intervjufrågor, vilka intervjutyper som finns samt hur du gör efter en intervju. Känner du dig redan förberedd kan du hoppa över stegen och ladda ner den här checklistan och kontrollera att du tänkt på allt.

Checklista intervju (pdf 34 kB)

1. Vem eller vilka kommer att intervjua mig?

Det blir allt vanligare att företag låter rekryteringsföretag sköta åtminstone den första intervjun. Du kan också möta en person från företagets personalavdelning, en mellanchef eller företagets högsta chef. Var alltså beredd på att den som håller i intervjun kan ha någon av dessa olika roller. Ta gärna reda på vem eller vilka du ska träffa i samband med att du tackar ja till intervjun.

2. Vilken typ av intervju ska jag vara med om?

Ta också reda på vilken typ av intervju du kommer att genomgå. Du kan läsa mer om intervjutyper här nedan under ”Vilka intervjutyper finns det?”.
På vilket språk sker intervjun? Om engelska är koncernspråk på företaget bör du ta reda på om intervjun kommer att ske på engelska.

3. Vad tar jag med mig till intervjun?

Ta med kontaktuppgifter till dina referenspersoner, minst två stycken och lämna över det om de ber dig göra det. Tänk igenom löneanspråk eftersom frågan kan komma upp redan vid en första intervju, men ta inte upp frågan själv. Ta också med CV och brev och läs igenom dem innan intervjun. Glöm inte heller att ta med betyg och intyg som styrker dina meriter i CV:t. Läs mer om löner här.

4. Vilka frågor kommer på intervjun?

Vid en klassisk intervju inleder ofta rekryteraren intervjun med att berätta om företaget och tjänsten. Sedan är det inte ovanligt att du uppmanas att berätta lite kort om dig själv. Detta upplevs av många som svårt. Det handlar om att under cirka två minuter ge en positiv och tydlig sammanfattning av vem du är.

Öva gärna in en kort presentation och tänk på att inte berätta ditt livs historia. Fokusera på det som är viktigt för tjänsten. Du kan t.ex. sammanfatta vad du gör nu, varför du valt en viss inriktning i din utbildning och något om hur du är som person. Använd både CV och brev när du sammanfattar vem du är och ge en bild som stämmer med ansökan.

Därefter följer frågor som syftar till att veta mer om dig. Dessa frågor är ofta beteendeinriktade. Det innebär att du får ge exempel på hur du agerat, tänkt eller löst problem i olika situationer. Så var beredd på att ha några exempel från ditt liv att referera till. Här nedan ser du exempel på skillnaden mellan klassiska respektive beteendeinriktade frågor.

Klassisk intervjufråga
- Vilka är dina starka sidor?
- Vad är det viktigaste du kan bidra med hos oss?

Beteendeinriktad fråga
- Beskriv en situation då du prioriterat uppgifter på ett ovanligt effektivt sätt.
- Beskriv en situation när du känt dig riktigt nöjd med ett beslut du fattat och vad det ledde till.

Här kan du ladda ner en mängd exempel på vanliga frågor att öva på.

Klassisk intervju (pdf 17 kB)

Beteendeinriktad intervju (pdf 23 kB)

Öppna frågor intervju (pdf 21 kB)

5. Vad kan jag själv fråga om?

Kom ihåg att det inte bara är du som ska passa för företaget utan företaget ska passa dig också. Ställ frågor, men inte om det som du enkelt kan läsa dig till på företagets hemsida. Du kan t.ex. fråga:

– Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Hur ser fördelningen ut mellan självständigt arbete och arbete i grupp
– Vilka ansvarsområden tjänsten omfattar?
– Kan ni berätta mer om er vision, mål och policy?
– Hur ser ni på kompetensutveckling?
– Vilka är möjligheterna att avancera?
– Vem blir min närmste chef?
– Hur ser introduktionen för en nyanställd ut? (handledning eller får du en mentor?)
– Hur ser rekryteringsprocessen ut nu? När kommer beslut fattas?
– Hur jobbar ni med personalfrågor?

Tips om klädsel och beteende på intervjun

  • Om klädsel och beteende

Tidningen Kollega

  • Hur viktigt är det med rätt klädsel?

​​​​​​​​​​​​​​ Karriärguidens blogg
 

6. Hur ska jag klä mig?

Det kan vara svårt att veta var du ska lägga ribban. Det gäller att vara propert och snyggt klädd utan att vara för uppklädd. Detta är inte helt lätt att avgöra. Du ska känna att du är dig själv och trivs och samtidigt gäller det att försöka pricka rätt vad gäller företagets klädkod. Ta gärna del av flera tips här intill.

7. Vilka intervjutyper finns det?

Klassisk intervju
Här får du träffa en eller flera personer ansikte mot ansikte. Det kan vara en rekryterare eller HR-person från företaget och eller en chef. Du kan bli kallad direkt till en sådan intervju eller kanske efter en första telefonintervju. Intervjutiden brukar vara mellan 1-2 timmar och syftet är att få en tydligare bild av vem du är, hur du hanterar olika situationer, din personlighet och din sociala kompetens. Det handlar också om att se om bilden av dig stämmer med den bild du gett i ditt CV och i ditt brev.

Telefon- och gruppintervju
Telefonintervju är inte ovanligt som första intervju i en urvalsprocess. Den avgör ofta om du blir kallad till nästa intervju. Här är antalet tänkbara kandidater ofta större än i ett senare skede i rekryteringsprocessen. Intervjun är dessutom ofta kortare än en klassisk intervju så du har mindre tid på dig att göra ett bra intryck. Din verbala förmåga sätts också på hårdare prov eftersom du inte kan använda ditt kroppsspråk. Förbered dig annars på samma frågor som vid en klassisk intervju, men öva gärna extra mycket på frågan; ”Kan du berätta lite om dig själv?” En fördel med telefonintervju är dock att du kan ha CV, brev, annons, stödord och information om företaget till hands när du formulerar dina svar.

Även gruppintervjuer kan förekomma i början av en urvalsprocess. Företaget sparar tid genom att träffa många kandidater på kort tid. Men det handlar inte alltid bara om att spara tid. I gruppintervjun bedöms hur du kommunicerar med andra, lyssnar, tar plats och interagerar. Här får du inte samma uppmärksamhet som i enskild intervju så var noga med hur du formulerar dig när du väl får ordet. Återigen handlar det om att träna upp din verbala förmåga och vara förberedd. Det handlar ofta om en balansgång mellan att våga ta plats men inte bli för dominant.

Case-intervju

Här får du lösa ett verkligt problem eller en tankenöt, antingen på egen hand eller i grupp. Syftet är att testa problemlösning, logiskt tänkande, presentationsteknik och samarbetsförmåga. Du bör absolut öva på Case innan du deltar i en sådan intervju. Det kan du göra på flera sätt. Företag ordnar ofta case-tävlingar t ex i samband med arbetsmarknadsdagar. Du kan också läsa böcker med typiska case eller t o m spela ett spel. Ta del av tipsen här intill och se den här filmen.

Boktips!


Mastering The Case Interview av Alexander Chernev
Vault Guide to the Case Interview av Mark Asher

8. Vad ska jag tänka på efter en intervju?

Efter intervjun kan du höra av dig och tacka för intervjun. Om du inte hör något från arbetsgivaren efter ett par veckor så ring och hör efter hur det går med processen. Om de skulle välja en annan kandidat så kan det vara en god idé att fråga vad som gjorde att de valde den person. Kanske hade han eller hon mer erfarenhet inom ett visst område. Då slipper du gå och oroa dig för att det är något fel på dig som person eller att du sa eller gjorde något fel under intervjun.