Höstterminen 2020 med anledning av COVID-19

Här finns information som du som student behöver veta inför höstterminen 2020 med anledning av COVID-19.

Senast uppdaterad 15 juli kl 09:00

Senaste uppdateringarna:

 • 200715 kl 09:00 om undervisning i datorsalar

På den här sidan

 • KTH öppnar upp för undervisning på campus

 • Undervisning och examination

 • Campus

 • Stöd och hjälp från KTH

 • Utlandsstudier

 • Studiemedel

 • Försäkring

 • Vanliga frågor

KTH öppnar upp för undervisning på campus

KTH öppnar upp för undervisning på campus höstterminen 2020, och kommer att anpassa undervisning och campusmiljön för att minska risken för smittspridning.

KTH:s åtgärder

 1. Prioriterat vilka studentgrupper som kan undervisas på campus och vilka som kan undervisas digitalt
 2. Utrustat campus med handsprit, skyltar, avståndsmarkeringar, plexiglas vid diskar och utökat städning
 3. Beslutat att stora föreläsningar ska genomföras i andra former
 4. Beslutat att examination i första hand ska genomföras på andra sätt än salstentamen

Alla på KTH jobbar hårt för att du ska få svar på dina frågor och för att det ska kännas tryggt för dig att återvända till campus.

Om smittspridningen ökar och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer kan KTH komma att ta nya beslut om höstterminen.

Undervisning och examination

Undervisning kommer ske både på campus och digitalt. Stora föreläsningar ska genomföras i alternativa former.

En blandning av undervisning på campus och digitalt

För att nya studenter ska få så bra förutsättningar som möjligt i början av sina studier kommer studenter som börjar sitt första år - på förberedande nivå, grundnivå eller avancerad nivå - prioriteras och ha en blandning av undervisning på campus och digital undervisning.

Studenter studerar med avstånd

Undervisning för övriga studenter kommer till största del ske digitalt. Labbar och workshops kommer hållas på campus och anpassas för att minska smittspridning.

Även i KTH:s datorsalar kommer undervisningen bedrivas genom en kombination av salsundervisning och digital undervisning. 

Undervisning i datorsalarna höstterminen 2020

Information om vad som gäller för dina kurser

När planering och anpassning av kurser är klara kommer du få information från ditt utbildningskansli eller på programwebben vad som gäller för just dina kurser.

Examination

Examination kommer i första hand ske på andra sätt än genom salstentamen. 

Omtentamensperioden 10-22 augusti

Omtentamensperioden 10-22 augusti (vecka 33-34) kommer att ske på distans. Examinationen kan ske i olika former och det är din examinator som beslutar och informerar om vilken form din tentamen kommer att ha.

Tentamen på distans

Campus

KTH öppnar upp campus inför höstterminen 2020 och ger studenter tillträde till KTH:s lokaler från och med lördag 1 augusti. KTH:s studenter kommer att återfå sina behörigheter den 1 augusti 2020 och kommer från och med då kunna använda sina passerkort som vanligt och få tillgång till datorsalar och allmänna läsplatser.

Om du har frågor om passerkort, till exempel byte av pinkod, ersättning av förlorat kort eller utlämning av nytt kort ska du kontakta KTH Entré . Om du har frågor om din studentbehörighet ska du maila till: kortexp@kth.se .

Passerkort

Minska smittspridning

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll dig hemma i ytterligare två dygn efter att du blivit frisk
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
 • Tvätta händerna ofta i minst 30 sekunder med tvål och vatten
 • Välj andra färdsätt än kollektivtrafik i första hand och undvik rusningstrafik

KTH Entré

KTH Entré är öppet igen för studenter som vanligt. För att underlätta för besökare att hålla avstånd och minska risken för smittspridning har en rad åtgärder gjorts, bland annat har plexiglas satts upp vid diskarna. Du hittar mer information och öppettider på sidan för KTH Entré.

KTH Entré

KTH Biblioteket

KTH Biblioteket håller stängt under sommaren och öppnar igen 3 augusti. För att minska risken för smittspridning och underlätta för besökare att hålla avstånd kommer antalet studieplatser glesas ut. Du hittar mer information och öppettider på sidan för KTH Biblioteket.

KTH Biblioteket

Studentkåren, THS

THS Nymble och Kårexpeditionen öppnar igen 27 juli. Du hittar kontaktuppgifter och öppettider på THS hemsida. 

THS hemsida

Stöd och hjälp från KTH

Du kan alltid vända dig till KTH för att diskutera din studiesituation eller få hjälp om du mår dåligt. 

Stöd med studierna

Det kan vara svårt att hitta rutiner vid distansstudier. KTH har samlat tips och råd om hur du kan lägga upp dina distansstudier. 

Studieteknik och rutiner vid distansstudier

Om du behöver diskutera din studiesituation kan du vända dig till din programstudievägledare.

Studievägledning för åk 1-3 samt basår

Studievägledning för åk 4-5

Hjälp om du mår dåligt eller blir sjuk

Till Studenthälsan i Stockholm kan du vända dig om du behöver prata med någon när du inte mår bra. Där jobbar företagssköterskor, psykologer och kuratorer.

Studenthälsan i Stockholm

Om du har studiemedel och blir sjuk så att du inte kan studera är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan så snart som möjligt.

Om du blir sjuk under studietiden

Utlandsstudier

KTH kommer att erbjuda utbytesstudier under höstterminen, under förutsättning att det mottagande universitetet tar emot studenter och att UD:s reseavrådan hävs för aktuellt land. De som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk kommer att få plats i ordinarie utbildning och erbjuds där så är möjligt utbyte kommande termin. Kontakta den internationella koordinatorn vid din skola om du har frågor.

Internationella koordinatorer

Studiemedel

Du får behålla dina studiemedel även om du inte kan studera för att du eller ditt barn inte får gå till skolan på grund av symtom på coronavirus.

Studiemedel med anledning av coronaviruset på CSN

Försäkring

Som student på KTH är du försäkrad genom personskadeförsäkringen under den tid du vistas i universitets lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från dessa. Från den 16 april och tills vidare gäller personskadeförsäkringen även vid distansstudier.

Personskadeförsäkring på KTH

Vanliga frågor

När och hur får jag besked om vad som gäller för mig och min kurs och program för höstterminen 2020?

När planering och anpassning av kurser är klara kommer du få information från ditt utbildningskansli eller på programwebben vad som gäller för just dina kurser.

Vad händer om det kommer en andra våg av smittspridning?

Om smittspridningen ökar och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer kommer KTH snabbt anpassa undervisningen precis som KTH har gjort under vårterminen.

Jag tillhör en riskgrupp, hur ska jag göra?

Om du är orolig och inte vill delta i undervisning på campus behöver du kontakta ditt utbildningskansli så snart som möjligt.

Om jag är smittad får jag uppskov vad gäller obligatoriska moment i kursen/programmet?

Om du är sjuk och inte kan delta i obligatoriska moment behöver du kontakta ditt utbildningskansli så snart som möjligt.

Jag har eget arbete/självstudier och jag pluggar bättre på campus än hemma. Får jag komma till campus? 

Campus är öppet för alla studenter och du är välkommen att studera på campus. Tänk på att undvika trängsel och hålla distans till andra för att minska smittspridning.

KTH gör anpassningar på campus för att det ska vara lättare att hålla avstånd till varandra. Det innebär bland annat att det blir färre studieplatser på KTH Biblioteket.

Jag har inget annat färdsätt än att åka kollektivt. Hur gör jag?

Tänk på att att undvika att åka i rusningstrafik när det är mycket trängsel. Du kan exempelvis åka en timme tidigare eller en timme senare för att undvika trängsel.

Mer information

Rektors beslut och information till anställda (intranätet)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-07-15