Till innehåll på sidan

Förändring i utgående epost system

Förändring i utgående epost system

Publicerad 2021-10-25

Förändring i utgående epost system

För att säkra leverans av epost och förhindra obehörig användning av epostadresser införs striktare policy gällande e-post som skickas från KTH:s epostdomäner. För att säkerställa att utgående epost alltid levereras korrekt är det viktigt att följa instruktionerna gällande konfiguration av epostklienter.

Anställda: intra.kth.se/it/e-post-kalender/epost/kom-igang

Studenter: www.kth.se/student/studier/it/work-online/email/settings-and-config

Förändringen införs först för före detta institutionsdomäner, därefter skoldomäner och sist för hela kth.se

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-25