Till innehåll på sidan

Användarnamn och lösenord för KTH-konto

När man loggar in måste man använda sitt KTH-konto, det vill säga samma användarnamn och lösenord som man använder till Personliga menyn.

Ny lösning för aktivering och byte av lösenord för KTH-konton

Fr.o.m. 19 april 2023 inför KTH en ny lösning för aktivering och byte av lösenord för KTH-konton.

Den nya lösningen inkluderar bland annat möjlighet att aktivera och byta lösenord med hjälp av Mobilt BankID. 

Mer info på KTH-konto

Allmänt om användarnamn och lösenord

För att logga in på en dator behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Lösenordet är personligt och ska hållas hemligt och därmed bara vara känt av dig.

I våra datorsystem så använder vi samma användarnamn och lösenord som KTH-kontot, det betyder att du ska använda samma loginuppgifter när du loggar in på datorn som när du t.ex. loggar in på Personliga menyn eller Canvas. Byter du lösenord på ett ställe så byts det automatiskt i alla andra system som är kopplade till KTH-kontot.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-19