Till innehåll på sidan

Regler för webbpublicering

Som studerande vid KTH kan du få möjligheten att publicera en personlig hemsida. För dessa hemsidor gäller speciella regler.

Olika typer av webbsidor

Det finns två typer av webbsidor på KTH, officiella webbsidor och personliga webbsidor. Alla sidor måste följa vissa generella regler och för personliga sidor finns ytterligare krav.

Här presenteras en sammanfattning av de regler som gäller, för kompletta regler och krav se länken i slutet av detta dokument.

Generella regler för webbsidor

Webbsidorna får inte:

  • innehålla material som är i strid med gällande lagstiftning (t ex uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning)
  • innehålla material som är kränkande eller stötande (t ex pornografi eller instruktioner för bombtillverkning)
  • innehålla politisk, rasistisk eller religiös propaganda eller åsiktsförmedling
  • användas för att sprida material som kan kränka upphovsrättsregler (t ex böcker, bilder, ljud, musik, filmer eller datorprogram).

Webbsidorna får inte ha länkar till sidor som strider mot de 4 punkterna ovan.

Personliga webbsidor

Personliga webbsidor är webbsidor där enskilda studenter eller anställda presenterar sig själva. För dessa gäller vissa speciella regler och innehavaren ansvarar för innehållet.

Personliga webbsidor får inte innehålla KTH:s logotyp. Undantag medges för tillgängliggörande av material som publicerats med KTH:s logotyp (t ex egna examensarbeten). Sidorna får inte heller genom sin utformning kunna ge sken av att vara officiella KTH-sidor.

Sidorna måste även innehålla en så kallad "Disclaimer". För mer information om detta samt alla de regler som måste följas se länken nedan.

Webb och IT-frågor  (Se dokumentet Spridning av information via webb)

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-03-30